Investeringskader Waddengebied steunt Holwerd aan Zee

Door klimaatverandering staat de Waddenkust voor grote uitdagingen. Vandaar dat het Investeringskader Waddengebied de gebiedsontwikkeling Holwerd aan Zee actief steunt van droom naar werkelijkheid. Lees hier de volledige bijdrage op de website van het...

Klankbordgroep Jongeren Holwerd aan Zee gestart

De startvergadering van de Klankbordgroep Jongeren Holwerd aan Zee was een aangename en zeer nuttige bijeenkomst. De klankbordgroep, die afgelopen maandag voor het eerst bijeenkwam, bestaat uit jongeren die er bewust voor kiezen om in Holwert te blijven wonen en een...