Selecteer een pagina

Oproep dorpen en boeren: steun Holwerd aan Zee!

Dorpen en boeren rond Holwerd aan Zee hebben dit weekend een oproep gestuurd naar de Friese politiek om Holwerd aan Zee te blijven steunen. Zowel de 15 boeren uit het gebied als de dorpsbestuurders van Raard, Bornwird, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Holwert en Ternaard...

Eerste adviezen Raad van Advies Holwerd aan Zee

De Raad van Advies van Holwerd aan Zee, beter bekend als Doorbraakraad, heeft onlangs een eerste serie adviezen uitgebracht aan de stichting. De adviezen zijn bedoeld om de stichting in staat te stellen om de regie op Holwerd aan Zee te vergroten en ontwikkelingen te...

Technische briefing Provinciale Staten voor herhaling vatbaar

De technische briefing van de leden van Provinciale Staten, afgelopen woensdag 3 april in de Leeuwarder Kanselarij, was om meerdere redenen een succes. Tijdens de ontbijtsessie zijn vertegenwoordigers van bijna alle politieke Statenfracties bijgepraat over de nog...

Actie Klankbordgroep Jongeren is géén 1 aprilgrap

De Klankbordgroep Jongeren heeft zich nogal verbaasd over de behandeling van Holwerd aan Zee in de Statencommissie van 10 april a.s. Mogelijk met aansluitend een Go/NoGo besluit, zo valt te lezen op de website van de provincie:...

Hoge opkomst info bijeenkomst Holwerd aan Zee

Stichting Holwerd aan Zee en dorpsbelang Holwert hebben afgelopen dinsdag circa 75 belangstellenden bijgepraat over het project. Uitgelegd is hoe de organisatie voor Holwerd aan Zee eruitziet, inclusief de diverse adviesraden en klankbordgroepen die de stichting...