Een project van onderop

Holwerd aan Zee is een innovatief en uniek project. Het is een schoolvoorbeeld van de moderne participatiemaatschappij. Inwoners uit Holwerd hebben een stichting opgericht bestaande uit leden van dorpsbelang en (agrarische) dorpsondernemers. Zij kennen de regio en mogelijkheden in het gebied als geen ander en werken aan hun eigen toekomstperspectief. Het project onderscheidt zich door een bottom-up benadering en een concentratie van een groot aantal belangen op een natuurlijke locatie. Resultaat is een integrale gebiedsontwikkeling waarin de diverse onderdelen elkaar versterken en waarvan de gehele regio profiteert. De Stichting wordt ondersteund door de gemeente Dongeradeel.

Integraal

De Stichting Holwerd aan Zee heeft bestuurders en stakeholders al in een vroegtijdig stadium bij de planvorming betrokken om de plannen te toetsen, af te stemmen en te verbeteren. De basis van het project is gelegd door alle goede elementen uit de eerdere opgestelde plannen en visies te bundelen. Door deze integrale en interactieve aanpak is in een mum van tijd een gedegen en uitvoeringsgericht plan ontstaan met een breed en sterk draagvlak.