Partners Holwerd aan Zee

Sinds september 2013 heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat alle stakeholders partner zijn van Holwerd aan Zee. Alle partijen met een opgave en/of een belang, zetten zich op één of andere manier in voor het project. Het aantal ‘partners’ geeft een indicatie van de omvang van het project.

Bij de start van het project in september 2013 is de werkgroep Holwerd aan Zee begonnen met een stapel aan plannen en opgaven rondom het dorp Holwerd. Bij het doorspitten van deze plannen en opgaven behoren heel veel belanghebbende organisaties en personen. Iedere partij/persoon weer een ander belang. Om deze belangen voor eenieder zo goed mogelijk te behartigen in het maken van het plan Holwerd aan Zee, is de werkgroep met al deze partijen en personen het gesprek aangegaan. En het einde is nog niet in zicht. Nog steeds worden gesprekken gevoerd om het plan enerzijds zo compleet mogelijk te maken, anderzijds om ieders belang het best mogelijk te integreren.

Bij de start is de werkgroep begonnen met een lege kaart van de huidige situatie. Na ieder gesprek ontstond er een bouwblokje. Al deze bouwblokjes samen hebben er voor gezorgd dat er uiteindelijk een praatkaart is komen te liggen. Deze praatkaart is geen definitief ontwerp. Het laat slechts de mogelijkheden zien.

Een overzicht van de partners:

 • Deltaprogramma Wadden, Dienst Landelijk Gebied, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat (I&M), Min. Economische Zaken
 • Programma Naar een Rijke Waddenzee, Staatsbosbeheer, Fryske Gea, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Waddenverenigin
 • De gemeenten Achtkarspelen, Dongeradeel, Tytsjerksterdiel, Dantumadiel, Kollumerland ca en Ferwerderadiel, Ameland, Leeuwarden
 • Leeuwarden Culture Hoofdstad 2018, Sense of Place / Oerol
 • SNN, NOM
 • TU Delft, Stenden University, Hanzehogeschool, Noordelijke Hogeschool, Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân
 • Waddenacademie
 • Wetsus
 • Rabobank
 • Wagenborg 
 • Wijmenga Makelaars, Adema Architecten, Branddogs en Anblick

Daarnaast is Holwerd aan Zee enthousiast ontvangen door diverse Tweede Kamerleden en de volgende Statenfracties van de Provincie Fryslân: FNP, PvdA, CDA, VVD, CU, D66. Deze partijen dragen Holwerd aan Zee een warm hart toe. Echter, Holwerd aan Zee is niet exclusief verbonden aan één of meerdere politieke partijen.

En wij zijn nog lang niet klaar. Dus heeft u goede ideeen, aanvullingen of opmerkingen? Laat het ons weten!