Afgelopen woensdag 26 juni hebben Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân en Hessel Hiddema van Holwerd aan Zee de eerste Aquapin in gebruik genomen voor het project Boeren Meten Water bij Holwerd aan Zee. Het project is op initiatief van Holwerd aan Zee en met hulp van het Wetterskip, LTO Noord, Acacia Water en de provincie tot stand gekomen. De belangrijkste inbreng komt van de 11 deelnemende boeren en de twee natuurbeheerders die buitendijks in de kwelders gaan meten.

Het project Boeren Meten Water bij Holwerd aan Zee is bedoeld om het grondwater en de verzilting in kaart te brengen. Deze kennis kan worden gebruikt voor het ontwerp van Holwerd aan Zee en voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van de boeren. Bijvoorbeeld door de drainage aan te passen of zoet water te bufferen. Op deze manier werkt Holwerd aan Zee, samen met de projectpartners, aan een toekomstbestendige landbouw.