Het gebied van Blije, Holwerd, Ternaard tot en met Dokkum, inclusief de zeven tussenliggende terpdorpen Hantum, Hiaure, Aalsum, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Bornwird en Raard, verkent op dit moment de kandidatuur voor de bijzondere Unesco ‘Biosfeer-status’ voor dit deel van de Waddenkust. Dit is mede aanleiding om 5 februari, samen met de Nederlandse Unesco Commissie, online een symposium te organiseren over het Unesco ‘Man & Biosphere Programme’.

Herkenbaar, vindbaar, beleefbaar en boekbaar

De Unesco-kandidatuur is een strategische drager voor het gebiedsproces om het gebied beter herkenbaar, vindbaar, beleefbaar en boekbaar te maken. Het sterke en onderscheidende Unesco-logo is een merk dat heel goed past bij de doelgroep voor de Waddenkust. Níet voor de massatoerist, maar voor de duurzame kwaliteitstoerist.

Geen beperkingen en geen extra regels

De ‘Biosfeer-status’ legt geen extra beperkingen, regels of extra toezicht op voor het gebied. Dit geldt ook voor de landbouwsector, die zo belangrijk is voor de identiteit van het gebied. Unesco ‘Biosfeer-gebieden’ zijn gebieden waar mensen samen werken aan een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in balans met de natuur.

Check hier de Save the Date!

Meer informatie over de kansen van de Unesco Biosfeer-status is hier te vinden in bijbehorende PDF or open the English version here.

Of check de site van Nederlandse Unesco Commissie.