Woensdag 1 juli zijn ca. 45 projectmedewerkers bijeengeweest voor de officiële start van de projectorganisatie die aan de slag gaat met de voorbereiding op de uitvoering van het project Holwerd aan Zee. In het MFA waren vertegenwoordigers aanwezig van de organisaties die de negen werkgroepen en het kernteam bemannen. De organisatie, die geleid wordt door een onafhankelijk projectleider, telt in totaal ca. 60 personen. Daarnaast kunnen de werkgroepleden terugvallen op een enorm potentieel aan expertise van de partners van Holwerd aan Zee.

Na de nodige informatieve presentaties en pitches van alle werkgroetrekkers, is door een deel van de aanwezigen nog een bezoek gebracht aan het projectgebied, inclusief de plek waar in 2025 de dijkdoorbraak is gepland.

Lees hier meer over de ondertekening van de intentieovereenkomst, 16 december 2019.