BLIJE – Woensdag 27 mei jl. is het eerste exemplaar van de beleefroute ‘Rondje Holwerd’ door Martin Cnossen van Merk Fryslân overhandigd aan wethouder Jelle Boerema. De route is omkleed met mooie verhalen over natuur en cultuur en staat mede in het teken van een kennismaking met lokale ondernemers en streekproducten. Zo gaat de route onder meer langs de Waddenzee Werelderfgoed, de terp van Hegebeintum, het Waddenbelevingscentrum Noordhoren in Holwerd en de Ambachtelijke Textieldrukkerij De Kleine Lijn in Blije. Daarnaast gaat de route door parels van dorpen als Hantum, Ternaard, Lichtaard en Ferwerd.

De route is tot stand gekomen op initiatief van stichting Holwerd aan Zee en is gemaakt samen met Merk Fryslân/ Visit Wadden en met ondernemers en bewoners uit het gebied. De route is gekoppeld aan het routenetwerk en is bedoeld om de Waddenkust beter beleefbaar en boekbaar te maken. Voor zowel bewoners als voor toeristen. De samenwerking om te komen tot de route is volgens de stichting een voorbeeld van de beoogde spin-off van het project Holwerd aan Zee en de transitie van de Waddenkust tot een toeristische bestemming.

Stichting Holwerd aan Zee is niet alleen blij met de aantrekkelijke route; ook de kennismaking tussen ondernemers en de verbinding met andere interessante routes in het gebied is van grote meerwaarde. Met als doel dat toeristen meer tijd en geld besteden in het gebied. Of dat toeristen, na een kort verblijf, tot de conclusie komen dat er langs de Waddenkust zoveel te beleven valt, dat een herhalingsbezoek onvermijdelijk is.

Verkrijgbaarheid route

De route is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Verspreiding wordt door de lokale shareholders zelf verzorgd en vindt plaats via diverse toeristische punten en recreatieondernemers. Daarnaast is de route online (GPX) beschikbaar op Friesland.nl, VisitWadden.nl en het Duitse grensoverschrijdende ‘Grenzelos-aktiv.de’. Ook wordt de route online getipt als ‘Coronaproof’ route.

 WaddenAgenda 2.0

Het project “Waddenagenda” wordt uitgevoerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Nedersaksische ministerie van Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling, alsmede door de Provincies Fryslân en Groningen, begeleid van het programmabeheer van de Eems Dollart Regio (EDR). Merk Fryslân is hierin projectpartner voor de provincie Fryslân.

Het officiële persbericht Rondje Holwerd is via de volgende link te vinden op de site van Merk Fryslân / Visit Friesland / Visit Wadden.

https://www.friesland.nl/nl/merkfryslan/nieuws-updates/merk-fryslan-archief/waddenagenda-2-0-beleefroute-rondje-holwerd-officieel-overhandigd