Charlotte, Kyra en Marieke, drie derdejaars Leisure & Event Management studenten van NHL Stenden Leeuwarden, doen op dit moment onderzoek naar Blue Zones en de kansen voor Holwerd. Blue Zones zijn gebieden op aarde waar mensen in goede gezondheid ouder worden dan gemiddeld. De onderzoekers willen manieren bedenken hoe Holwerd nog gezonder kan worden, zonder eigen levensstijl aan te passen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Holwerd aan Zee en het Living Lab voor de Ontwikkeling van de Waddenkust.

Voordat de studenten kunnen adviseren over de manier waarop Holwerd zou kunnen profiteren van het Blue Zone concept, willen de studenten graag meer te weten komen van de inwoners van Holwerd zelf. En omdat het in deze tijd lastig is om te enquêteren op straat, worden de inwoners van Holwerd via de website en Facebook opgeroepen om de enquête digitaal in te vullen. Dit kan via deze link.

Alvast bedankt!