Rijkswaterstaat heeft de langetermijnvisie voor de bereikbaarheid van Ameland naar buiten gebracht. Naast de optie om Ameland met de vaste wal te verbinden via een tunnel, is het een optie om de pier bij Holwerd weg te graven en een nieuwe pier bij Ferwert aan te leggen. Dit keer op palen om de in het verleden gemaakte fouten bij Holwerd te voorkomen. Toch denkt de werkgroep niet dat het ooit zo ver zal komen.

Het verplaatsingsplan is wel een goede aanzet om tot een veel beter alternatief te komen. Namelijk door de pier op de huidige plek op palen te zetten en de natuurlijke dynamiek in het gebied te herstellen. Net zoals met de pier van Mont Saint-Michel is gedaan. Meer dynamiek betekent meer water in de kwelder. Meer water zorgt voor extra spoelkracht om de vaargeul op diepte te houden. Zoals het vroeger was, toen er niet werd gebaggerd.

Een pier op palen betekent ook een grotere belevingswaarde van Holwerd aan Zee. De kwelders zullen zich gaan verjongen waardoor er meer voedselrijke oevers ontstaan. Daarnaast ontstaan er kansen voor broedeilanden en opgroeiplekken voor vis. Kortom: een grote plus op de natuur. In die zin is de werkgroep blij met de visie van Rijkswaterstaat. Die laat zien dat er groot gedacht mag worden. En daar past de ambitie om de pier bij Holwerd te transformeren tot ‘De Groene Loper van het Wad’ prima bij. De metamorfose om te pier om te toveren tot verblijfsgebied is onderdeel van de volgende fase van Holwerd aan Zee. En de pier van Ameland, die kan in dezelfde metamorfose mee.