Internationale Dag van de Yoga in Holwerd aan Zee

mei 25, 2019

Tijdens de door de VN uitgeroepen Internationale Dag van de Yoga, vrijdag 21 juni, organiseren Holwerd aan Zee, Staatsbosbeheer en Blije Balans een Mindwalk met een bijzondere yoga- en natuur beleving. Professionele yoga instructeurs en natuurgidsen nemen deelnemers mee om op een laagdrempelige manier kennis te maken met yoga én met de schitterende kweldernatuur buitendijks. Vanuit het projectbureau Holwerd aan Zee (Fiskwei 30) gaat de route langs bloemrijke akkerranden door één van de mooiste beleefkwelders van ‘De Gezonde Waddenkust’. 21 september volgt een herhaling van deze bijzondere yoga/natuur excursie.

Achterliggend doel van de initiatiefnemers is om bewoners, toeristen en vooral (recreatie)ondernemers te interesseren voor de enorme kansen op het gebied van wellness. Ondanks het imago van de ‘Gezonde Waddenkust’ blijven er namelijk veel kansen liggen. Denk bijvoorbeeld aan vitaliteits- & leefstijl coaching, teambuilding, en bezinningstoerisme. Volgens de initiatiefnemers een enorm gat in de markt.

Naast de 1.6 miljoen Nederlandse yoga beoefenaars is de Duitse toerist in potentie een belangrijke doelgroep voor hét kuuroord van Fryslân. Commercieel gezien zijn ook bezoekers ‘met een verwijsbriefje’ voor ondernemers langs de Waddenkust erg interessant (natuur op recept). Door de Internationale Dag van de Yoga van de Verenigde Naties te verbinden met de potenties van de ‘Gezonde Waddenkust’, hopen de initiatiefnemers dat dit gat in de markt de komende jaren wordt ingevuld.

Foto’s bij dit bericht zijn van Bram Buruma

Programma Mindwalk+ 21 juni

Avondwandeling (25 euro, te voldoen via betaalverzoek)

19.00 uur                           Start vanuit het projectbureau Holwerd aan Zee (Fiskwei 30), wandeling via Nije Púndyk en bloemrijke akkers en akkerranden

19.30 uur                          Uitleg Holwerd aan Zee op de zeedijk bij het beeld Wachten op Hoogwater

20.00 uur                           Uitleg kwelder en yogasessie op de oude zomerdijk

21.00 uur                          Zilte hapkes bij de vogelkijkhut en genieten van het uitzicht

22.00 uur                           Via oude zomerdijk en het nieuwe wandelpad van het Fryske Gea naar de dijk

22.10 uur                          Zonsondergang

22.30 uur                           Wandelend terug naar het projectbureau aan de Fiskwei

23.00 uur                           Einde Mindwalk+

Nb. de geplande ochtendwandeling is komen te vervallen.

Programma Mindwalk+ 21 september

Het programma voor 21 september is gelijk aan dat van 21 juni.