Afgelopen maandag heeft Holwerd aan Zee een bezoek gebracht aan Diederik Samson in Brussel. Samson, kabinetschef en rechterhand van EU-vicevoorzitter Frans Timmermans, is bijgepraat over Holwerd aan Zee en de schaalsprong van het gebied als (kandidaat) Biossfeergebied Waddenkust. Daarnaast is gebrainstormd over enkele voor Holwerd aan Zee actuele onderwerpen, zoals de Green Deal, Natura2000 en andere interessante aanknopingspunten voor de toekomst.

Holwerd aan Zee is blij met het enthousiasme en de toegezegde support vanuit Brussel. Niet alleen belangrijk voor de realisatie van Holwerd aan Zee, maar ook voor de gebiedsgerichte aanpak waar een toekomstbestendige landbouw, biodiversiteit, leefbaarheid, klimaatadaptatie, CO2-reductie, ecotoerisme, en bestuurlijke vernieuwing op een cocreatieve en adaptieve manier samenkomen. En dat van onderop.

Bekijk hier de bijdrage van Diederik Samson tijdens het Unesco Man & Biosphere symposium, d.d. 5 februari 2021.