Holwerd aan Zee in kwartiermakersfase

maart 22, 2019

Met de Postcodeloterij Droomfonds bijdrage van 15 miljoen heeft Holwerd aan Zee meer dan de helft van het benodigde 63 miljoen bijeen. Vandaar dat op dit moment samen met de provincie Fryslân en kwartiermakers wordt werkt aan de opzet van de projectorganisatie die o.a. belast zal worden met het definitieve ontwerp, verdiepend onderzoek, vergunningverlening en de start van de uitvoering.

Voordat het ‘Projectbureau Holwerd aan Zee’ aan de slag kan, is een gedetailleerd plan van aanpak noodzakelijk. Dit plan van aanpak is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de faciliterende partijen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de bijdrage per organisatie, de rolverdeling, verantwoordelijkheden, eigendomsposities en het beheer en onderhoud na de aanleg.

Het projectbureau gaat in oktober officieel van start. Tot die tijd is de inzet vooral gericht op het rondkrijgen van de financiering en de verdere planuitwerking. Daarnaast wordt gewerkt aan de verschillende deelprojecten zoals Boeren Meten Water, Holwerd Natuurlijk Boeiend en Bloeiend en het Living Lab. Mede op verzoek van Provinciale Staten wordt ook de volgende fase alvast verder verkend: de transitie van de pier tot groen verblijfsgebied en de vaarverbinding naar Dokkum.