Uitnodiging EXPEDITIE Bezinnen aan het wad
Datum: Donderdag 26 januari 2023
Tijd: 19.30 – 21.15 uur (inloop vanaf 18.30)
Locatie: Doopsgezinde Kerk
Stasjonswei 3, Holwert
Aanmelden verplicht. Vol = vol!

Programma:
Voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken vertelt op persoonlijke titel het belang van Holwerd
aan Zee in het grotere geheel van klimaatverandering en waterveiligheid. Hij ziet vooral een grote kans voor de economische en ecologische ontwikkeling van dit deel van de provincie.

Meindert Schroor neemt ons mee in het verhaal van het landschap, de cultuurhistorie en vertelt
ons op wat voor een bijzondere plek wij leven. Maar ook hoe wij als volkje hier leven en zaken
voor elkaar krijgen.

Daarna neemt Harro de Jong (Buro Harro) als landschapsarchitect ons mee in de kracht van het landschap, de schoonheid, de stilte, duisternis en de vergezichten. En hij vertelt hoe hij Holwerd aan Zee heeft getekend en ingepast in dit zo bijzondere gebied.

Met Merlijn Pietersma (Ginder) gaan we dan echt op reis. Hij neemt ons mee op expeditie Holwerd aan Zee en laat ons op een nieuwe manier kijken naar het alledaagse. Hij vertelt hoe Holwerd toeristisch-recreatief kan ontluiken. En welke rol bewoners van Holwerd en omgeving hier samen in spelen. Dit is een toekomstgericht en optimistisch verhaal. Als toerismedeskundige werkt Merlijn in het hele land. Zijn wortels liggen in Friesland.

Afsluitend vertelt prof. dr. Jouke van Dijk ons over de effecten die de expeditie heeft op de economie en leefbaarheid van Holwerd en omgeving. Wat betekenen de kosten in relatie tot de baten. Hoe moeten we hier naar kijken en wat betekent dat? En is niets doen een alternatief?

Deze avond is nu al memorabel, een omslagpunt in denken, doen en beleven. Laat u meenemen en meld u direct aan om aanwezig te zijn.
Let op: aanmelden is verplicht en vol is vol.
Aanmelden kan digitaal via deze link op ga naar https://haztickets.nl/