Holwerd aan Zee, doorbraak voor mens en natuur’, zo heet het voorstel om letterlijk een gat in de zeedijk te maken. De afgelopen jaren zijn er veel gesprekken gevoerd, onderzoeken gedaan, belangrijke partijen enthousiast gemaakt en heeft heel Nederland kennisgemaakt met het project door de documentaire die uitgezonden werd op NPO. Nu is het tijd voor actie.

Om van idee tot realisatie te komen is het van belang dat de betrokken partijen gezamenlijk starten met de scopebepaling en uitwerking van fase 2 van het project Holwerd aan Zee. Voor deze fase zoeken wij nu een

projectleider projectbureau Holwerd aan Zee
(24 uur)

Hiervoor wordt een samenwerkingsverband gevormd tussen de volgende partijen:

 • Stichting Holwerd aan Zee
 • Vogelbescherming Nederland, mede namens It Fryske Gea, Waddenvereniging en Staatsbosbeheer
 • Provincie Fryslân
 • Gemeente Noardeast Fryslân
 • Wetterskip Fryslân

Wat (beschrijving van de functie)

De Projectleider:

 • legt verantwoording af aan de Stuurgroep Holwerd aan Zee. De provincie Fryslân treedt daarbij op als dagelijks opdrachtgever namens Partijen
 • is opdrachtnemer voor het opstellen van het Plan van Aanpak en uitvoering daarvan;
 • is opdrachtnemer voor het opstellen van het Definitief Ontwerp, Samenwerkingsovereenkomst en passende beoordeling;
 • is verantwoordelijk voor het instellen en laten functioneren van het projectbureau;
 • is verantwoordelijk voor het formuleren van de taken van de werkgroepen en opdrachtgever daarvoor richting de werkgroeptrekkers;
 • is voorzitter van het kernteam en secretaris van de stuurgroep.

Wie (Kwalificaties)

De Projectleider:

 • is onafhankelijk en treedt op namens alle Partijen
 • beschikt over een inhoudelijke basis in de werkvelden ruimte of water en natuur of landbouw. Ervaring met gebiedsontwikkeling is een pré;
 • heeft ervaring met het leiden van complexe projecten en/of programma’s en affiniteit met project ‘van onderop’;
 • beschikt over een ondernemende instelling, aantoonbaar ingezet bij bedrijfsleven, overheid of maatschappelijke organisaties;
 • is procesmatig en communicatief sterk en heeft bestuurlijke feeling;
 • heeft een relevant netwerk in de wereld van ruimte, water en/of natuur;
 • heeft een academisch denk- en werkniveau.

De vacature staat open tot 8 januari 2020.

Meer informatie over het project (pdf)

Startdatum: ZSM
Einddatum: 31-01-2021

Opdrachtgever

 • Stichting Holwerd aan Zee
 • Vogelbescherming Nederland, mede namens It Fryske Gea, Waddenvereniging en Staatsbosbeheer
 • Provincie Fryslân
 • Gemeente Noardeast Fryslân
 • Wetterskip Fryslân

Reageren kan via coordinatiepool@fryslan.frl. Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden aan Judith Porsius.