Diederik Samsom, kabinetschef van Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans, heeft vrijdag 5 februari 2021 een interessante bijdrage geleverd aan het symposium over het Unesco Man & Biosphere programma. Dit symposium is mede georganiseerd omdat het Noordoost Friese Waddengebied van Blije, Holwerd, Ternaard tot en met Dokkum, inclusief de zeven tussenliggende terpdorpen, de kandidatuur verkent voor de bijzondere Unesco ‘Biosfeer-status’ voor dit deel van de Waddenkust.

Samson is gevraagd om te vertellen over de effecten van klimaatverandering en de noodzaak om samen te werken aan klimaatadaptie. Bekend is dat Diederik Samson overtuigd is van de kracht van onderop. De kwartiermakers van het kandidaat Biosfeer-gebied zijn blij met de inbreng van Diederik Samson, mede vanwege de aanknopingspunten voor een eventuele toekomstige Green Deal voor het kandidaat Unesco Biosfeer-gebied Waddenkust.

Check hier de bijdrage van Diederik Samson.