Holwert 19 september. Prima opkomst in MFA De Ynset en goede vragen. Eerste voorlopige resultaten uit vervolgonderzoek zien er goed uit. In het neipetear veel positieve reacties op het instellen van de agrarische- en jongeren klankbordgroepen. Ook de eerste namen van de Raad van Advies, die 13 oktober voor de eerste keer bijeenkomt, en de vertegenwoordiging van de stichting in de stuurgroep door Siem Jansen, zijn goed ontvangen.

Volgende bijpraat sessie zal naar verwachting eind dit jaar / begin volgend jaar plaatsvinden.

Check hier het bericht op Omrop Fryslân.