Samenwerking met TU Delft krijgt vorm

november 12, 2015

Samenwerking met TU Delft krijgt vorm

De werkgroep Holwerd aan Zee heeft vandaag een zeer positief gesprek gevoerd met de Technische Universiteit Delft. De TU, faculteit Bouwkunde, ziet een samenwerking met Holwerd aan Zee als unieke kans om Masterstudenten kennis te laten maken met de praktijk. Praktijkgericht onderzoek met een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Ook de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen heeft tijdens de Waterbouwdag, waar HaZ één van de parallelsessies heeft verzorgd, serieuze belangstelling getoond.

De werkgroep Holwerd aan Zee heeft vandaag een zeer positief gesprek gevoerd met de Technische Universiteit Delft. De TU, faculteit Bouwkunde, ziet een samenwerking met Holwerd aan Zee als unieke kans om Masterstudenten kennis te laten maken met de praktijk. Praktijkgericht onderzoek met een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Ook de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen heeft tijdens de Waterbouwdag, waar HaZ één van de parallelsessies heeft verzorgd, serieuze belangstelling getoond.

Op een paar Nederlandse studenten na komen de Bouwkunde studenten vooral uit het buitenland. Naast (West-)Europese belangstelling is de faculteit ook bij Chinese studenten behoorlijk populair. De opdrachten starten in februari 2016 en zullen o.a. gaan over ontwerpvarianten, inpassing en vormgeving van de wateropgave, zeespiegelstijging/dijkversterking, landbouw, natuurontwikkeling, (water)recreatie en toerisme.

De samenwerking met de TU Delft en andere onderwijs- en kennisinstellingen is gericht op de ambitie om van Holwerd aan Zee een zogenaamd ‘Living Lab’ te maken. Proeftuin voor de Topsector Water: “Van kennis naar kunde naar kassa.”