{“dynamic”:true,”content”:”post_title”,”settings”:{“before”:”

“,”after”:”

“}}

juni 28, 2018

Raden en Staten reserveren geld voor Holwerd aan Zee

Een dag na het besluit van de Provinciale Staten van Fryslân om 10 miljoen euro te reserveren voor Holwerd aan Zee, hebben vandaag ook de gemeenteraden van Dongeradeel en Kollumerland besloten om structureel geld te reserveren in de begroting voor de komende jaren. Volgende maand volgt dezelfde motie in de raad van Ferwerderadiel, zo is de verwachting.

Met het besluit van de Staten en de raden is een solide basis gelegd voor de uitvoering van Holwerd aan Zee. De kickstart van 10 miljoen euro, het begin van de benodigde 60 miljoen, kan worden ingezet als cofinanciering van bijvoorbeeld het Waddenfonds en de regiogelden van het ministerie van LNV. Ook aangeschreven fondsen zullen door de provinciale reservering én de motie in de raden zien dat ‘it mienens’ is met Holwerd aan Zee.