Presentatie haalbaarheid Hotel Holwerd

oktober 01, 2015

Presentatie haalbaarheid Hotel Holwerd

Hotel Holwerd is op hoofdlijnen onderzocht om te kijken of Hotel Holwerd een levensvatbaar project kan zijn. Daarvoor is een marktscan uitgevoerd en een haalbaarheidstoets. Deze twee onderdelen worden weergegeven en gepresenteerd in een planpresentatie op woensdag 14 oktober om 20.00 uur in het MFA te Holwerd.

Het plan:

Holwerd beschikt over een prachtige historische kern. Een kern met stadse kenmerken, prachtige oude gebouwen en authentieke woningen. Helaas staan veel woningen er verlaten bij en gevaar voor invallende gevels dreigt. Alhoewel deze woningen een lage verkoopprijs hebben, zijn deze woningen niet geschikt als woonhuis voor de lokale bevolking. Maar, als recreatiewoning zijn deze woningen wel heel geschikt. Ze bevinden zich in de oude kern, groot genoeg om te recreëren, zonder veel onderhoud van tuinen e.d. Uit de MKBA is gebleken dat er in de regio Noordoost Fryslân een tekort aan bedden is voor recreatie en toerisme. Met het oog op Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, waar Holwerd (aan Zee) onderdeel van is, ligt hier dus een kans.

Klik hier voor de uitnodiging