{“dynamic”:true,”content”:”post_title”,”settings”:{“before”:”

“,”after”:”

“}}

december 09, 2017

Meerjarenprogramma Infra Ruimte en Transport (MIRT)

Afgelopen donderdag 7 december was het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) voor Noord-Nederland. Uitkomsten hiervan zijn gister naar de Tweede Kamer gestuurd. Holwerd aan Zee is op de volgende manier in de afsprakenlijst gekomen.

 

5. Afronden MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee

– Met de oplevering van het eindrapport ‘MIRT-onderzoek Holwerd aan Zee’ wordt het MIRT-onderzoek afgerond.

– Uit het onderzoek blijkt dat het project Holwerd aan Zee kansen biedt voor recreatie, natuur en versterken van de leefbaarheid, maar dat de effecten van een spoelmeer op het verminderen van het baggerbezwaar in de vaargeul Holwerd-Ameland gering zijn.

– Onder regie van de provincie worden in het vervolg op het MIRT-onderzoek varianten voor een alternatief nader uitgewerkt. Daarbij wordt gewerkt vanuit ‘no regret’-varianten, die in een vervolgfase verder kunnen worden opgeschaald: een meerjarig adaptief programma.

– In de uitwerking van de ‘no regret’-varianten wordt daar waar mogelijk meegekoppeld bij reguliere (Rijks)trajecten c.q.  –opgaven in de regio.

Wordt vervolgd.

Kijk voor de volledige afsprakenlijst voor Noord-Nederland op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/12/08/bijlage-1-afsprakenlijst-bestuurlijk-overleggen-mirt-6-en-7-december-2017