LC Lezersavond over krimp met minister

november 14, 2015

LC Lezersavond over krimp met minister

LEEUWARDEN – Wat kan Friesland met krimp doen? De Leeuwarder Courant organiseert er een lezersavond over, met minister Stef Blok op het podium.

Wacht de noordelijke regio’s en andere plattelandsgebieden in de provincie een jarenlang proces van gestaag inleveren en saneren? Minder huizen en minder voorzieningen in een gebied van relatief veel mensen met een laag inkomen? Moet Friesland er vooral op inzetten om dat proces kundig te managen? Of kan nieuw elan bij burgers, bedrijven en de overheid een tegenbeweging losmaken?

Heleen Mees

,,Zonder extra overheidssteun zullen Groningen, Drenthe en Friesland langzaam maar zeker wegkwijnen”, schreef econome Heleen Mees onlangs in de Volkskrant. Zij opperde een revolutionair idee: verleid Friezen, Groningers en Drenten om naar de Randstad te verhuizen verhuizen. Dat is goed voor de welvaart van de grote steden en schept in het Noorden ruimte voor delfstofwinning en recreatie.

Gangi

Elders is ook de praktijk al onorthodox. Om de krimp tegen te gaan, geeft het Siciliaanse dorp Gangi leegstaande huizen voor een euro ‘weg’ aan nieuwe bewoners. Gangi is een stadje dat op de lijst staat van mooiste dorpen van Italië en vorig jaar zelfs is uitgeroepen tot ‘Borgo dei borghi 2014’. Het anti-krimpplan is bedacht door de in Gangi geboren en getogen burgemeester Giuseppe Ferrarello.

,,In het dorp zeiden ze dat de burgemeester gek was geworden. Gratis huizen”, vertelt Ferrarello, ,,Maar er moest iets gebeuren wat nog niemand heeft geprobeerd. Iets revolutionairs. En dus, ja, huizen weggeven.” Ferrarello wijst op de demografische ontwikkelingen van Gangi. Aan het eind van de negentiende eeuw was dat nog een stad met zo’n 17.000 inwoners. Tegenwoordig telt Gangi nog 6000 dorpelingen. Een krimp van dik 60 procent.

Alles wat Ferrarello en zijn voorgangers hadden ondernomen om de krimp van Gangi tegen te gaan en tegelijkertijd de plaatselijke economie – lees het toerisme – te stimuleren, was tot het onorthodoxe plan mislukt. Inmiddels zijn ruim honderd gratis huizen ‘verkocht.’

Al dat soort vraagstukken komen voorbij op de Avond van de Krimp, maandag 16 november in het gebouw van de Leeuwarder Courant in Leeuwarden. De minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok (VVD), is aanwezig om zijn licht erover te laten schijnen. Een andere prominente gast is Hans Engels, hoogleraar staatsrecht en senator voor D66. Uit de zorgsector komt bestuurder Anke Huizenga (ZuidOostZorg), een van de investeerders in zorgvernieuwing in Noordoost-Friesland.

Extra speelruimte

Krimp in de regio heeft impact op de noordelijke steden, lieten onlangs de burgemeesters van Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen weten. Zij vragen de landelijke overheid om extra speelruimte in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld om leegstand in en rond stedelijke centra sneller en effectiever aan te pakken.

Hallum en Holwerd zijn dorpen met initiatieven van onderop. Een brede coalitie in Hallum ontwikkelde een plan voor bundeling van alle sportvoorzieningen. Holwerd maakt al geruime tijd naam met het gedurfde plan Holwerd aan Zee. Beide dorpen geven op de Avond van de Krimp een korte impressie.

Ook onorthodoxe ideeën?

Hebt u suggesties voor wat Friesland kan doen om het demografisch en economisch tij te keren? De redactie nodigt u uit uw ideeën te mailen naartips@lc.nl onder vermelding van het woordje krimp. In de aanloop naar de Avond van de Krimp duikt de LC diep in dit onderwerp.

De Avond van de Krimp is op 16 november van 19.30 tot 21.00 uur. Wie er bij wil zijn, kan zich vanaf zaterdag 31 oktober opgeven via www.lc.nl/krimpavond.