John Jorritsma (CdK) positief over Holwerd aan Zee

maart 20, 2015

John Jorritsma (CdK) positief over Holwerd aan Zee

Holwerd aan Zee. Vandaag heeft de Commissaris van de Koning, de heer John Jorritsma, zeer positief gereageerd op de plannen van de werkgroep Holwerd aan Zee. Na een presentatie van Hessel Hiddema en Jan Zijlstra heeft de CdK aangegeven dat hij graag bereid is om het project ook in SNN verband onder de aandacht te brengen. Dit is van belang om Holwerd aan Zee in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) te krijgen.

Holwerd aan Zee. Vandaag heeft de Commissaris van de Koning, de heer John Jorritsma, zeer positief gereageerd op de plannen van de werkgroep Holwerd aan Zee. Na een presentatie van Hessel Hiddema en Jan Zijlstra heeft de CdK aangegeven dat hij graag bereid is om het project ook in SNN verband onder de aandacht te brengen. Dit is van belang om Holwerd aan Zee in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) te krijgen.

Dit programma richt zich op ruimtelijke projecten en programma’s waar de Rijksoverheid samen met provincies en gemeentes aan werkt. Het gaat om urgente en door partijen gedeelde opgaven in de fysieke leefomgeving,  waarbij meerdere sectoren elkaar raken en/of partijen op verschillende schaalniveaus elkaar nodig hebben.  Belangrijke pijler van het MIRT is de benadering van vraagstukken vanuit de opgaven in plaats van de oplossingen (projecten) en uitgaan van een gebiedsgerichte benadering daar waar dat nodig is.  Andere pijler is ‘Samenwerken’: het gebruik van beproefde en nieuwe vormen van samenwerking tussen overheden op basis van gelijkwaardigheid en van overheden met maatschappelijke partners en marktpartijen. Het MIRT wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan het primaire proces waarmee resultaten direct zichtbaar worden. Bijvoorbeeld door in gebiedsopgaven (-projecten) waar kansen worden gezien en energie aanwezig is.

En aan energie en kansen geen gebrek in Howerd@Zee!

JZ