HolwerdaanZee positief over coalitieakkoord Fryslân

mei 17, 2015

Holwerd aan Zee positief over coalitieakkoord Fryslân

Investeren in toerisme
Toerisme is op langere termijn een groeisector, en een waarin belangrijke veranderingen gaande zijn. De vergrijzing leidt tot een andere vraag en de digitalisering tot nieuwe mogelijkheden. Culturele Hoofdstad biedt de komende jaren natuurlijk grote kansen voor het toerisme, maar stelt ook eisen aan de sector.

In het licht van al die ontwikkelingen herijken we ons programma Gastvrij Fryslân. We investeren meer in structuurversterking en ‘hardware’ dan in marketing. We zetten extra in op cultuurtoerisme en kijken in het algemeen naar hoe de goede verbindingen met Culturele Hoofdstad te leggen zijn. Om het draagvlak voor het openbaar vervoer te vergroten en toeristen het gemak van het Friese openbaar vervoer te laten ervaren, krijgen toeristen die in Fryslân overnachten een gratis OV-dagkaart.

We vinden het initiatief Holwerd aan zee een indrukwekkend voorbeeld van initiatief van onderop. We staan positief ten aanzien van onderzoek naar de haalbaarheid
van dit initiatief.

Lees hier het coalitieakkoord.