Holwerd aan Zee wordt ‘Living Lab’

oktober 01, 2015

Holwerd aan Zee wordt ‘Living Lab’

Holwerd aan Zee publiceert lijst onderzoeksvragen voor het onderwijs.

Holwerd aan Zee. De werkgroep Holwerd aan Zee heeft een lijst met meer dan 70 onderzoeksvragen geformuleerd voor studieopdrachten en afstudeerprojecten voor zowel VMBO, MBO als voor HBO en WO. De onderzoeksvragen hebben o.a. betrekking op thema’s als: dijkversterking, natuur, groen, recreatie, Holwerd Culinair, Hotel Holwerd, Wellness, verbreding van de landbouw, duurzame energieproductie, Beleef het Wad en PR & Marketing. De lijst, die 1 oktober wordt gepresenteerd tijdens de Regioleermarkt van het Nordwin College, zal op de site www.HolwerdaanZee.nl regelmatig worden geactualiseerd, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt.

Door onderwijs, onderzoek en innovatie met Holwerd aan Zee te verbinden, ontstaat een ‘Living Lab’ dat de komende jaren input kan leveren voor het complete programma Holwerd aan Zee. Ook het bedrijfsleven toont serieuze belangstelling om Holwerd aan Zee te maken tot proeftuin en etalageproject. Hierdoor ontstaat een geweldige kans voor de ‘Gouden Driehoek’: de samenwerking tussen overheid, ondernemers en het onderwijs. En om op termijn de kennis en kunde internationaal te vermarkten.

De werkgroep ziet de inbreng vanuit het onderwijs als meerwaarde voor het programma Holwerd aan Zee, omdat studenten eerder geneigd zijn om out of the box te denken waardoor veel creativiteit kan ontstaan met onverwachtse ideeën als resultaat. Daarnaast worden met Friese en Groninger onderwijsinstellingen gesprekken gevoerd om dit effect te versterken door de opdrachten ook internationaal onder de aandacht te brengen.

Klik hier voor de lijst

Voor nadere informatie:

06 28 206 432

Marco@HolwerdaanZee.nl

Marco Verbeek

Vicevoorzitter, Holwerd aan Zee