Holwerd aan Zee op MIRT koers

maart 30, 2016

Holwerd aan Zee op MIRT koers

Vandaag heeft de MIRT Stuurgroep Holwerd aan Zee het plan van aanpak vastgesteld voor het MIRT onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om minister Schultz van Haegen van I&M in oktober te kunnen laten beslissen of Holwerd aan Zee ook de volgende fase ingaat van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

Holwerd aan Zee op MIRT koers

Vandaag heeft de MIRT Stuurgroep Holwerd aan Zee het plan van aanpak vastgesteld voor het MIRT onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om minister Schultz van Haegen van I&M in oktober te kunnen laten beslissen of Holwerd aan Zee ook de volgende fase ingaat van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

Het MIRT onderzoek is opgedeeld in deelonderzoeken naar de effecten op en kansen voor leefbaarheid en recreatie, natuur, landschap en cultuurhistorie en voor het baggeronderhoud van de vaargeul. Stichting Holwerd aan Zee brengt private financieringskansen in beeld en It Wetterskip Fryslân oriënteert zich op de effecten en kansen voor waterveiligheid en waterafvoer.

Stichting Holwerd aan Zee hoopt op basis van de beschikbare info dat de uitkomst van het onderzoek positief uit zal vallen en dat het project, dat uitgegroeid is tot programma en integrale gebiedsontwikkeling van onderop, dit najaar een vervolg zal krijgen. Bij voorkeur in samenhang met de bereikbaarheid van Ameland, de ontwikkelvisie en de nieuwe Omgevingsvisie voor de Wadden. Dit is ook de wens van de regeringspartijen PvdA en de VVD, zo bleek vorige week tijdens het Algemeen Overleg Wadden in de Vaste Kamercommissie Infra en Milieu.