Holwerd aan Zee ‘Leefomgeving van de Toekomst’

november 03, 2015

Holwerd aan Zee ‘Leefomgeving van de Toekomst’

2015 is het Jaar van de Ruimte. Tijdens het Jaar van de Ruimte wordt gewerkt aan de Toekomstagenda van Nederland. Maar hoe ziet die Toekomstagenda eruit? Om achter het antwoord te komen, is een soort prijsvraag uitgeschreven om vernieuwende projecten in beeld te krijgen die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving van de toekomst. De prijsvraag heeft 114 inzendingen opgeleverd. Twaalf daarvan zijn door een vakjury geselecteerd en Holwerd aan Zee is er één van!

Holwerd aan Zee kan met de andere geselecteerde projecten rekenen op veel extra publiciteit. Zo zal de volgende editie van hét vakblad op het gebied van Ruimtelijke Ordening vakblad S+RO aandacht besteden aan o.a. Holwerd aan Zee. Ook op de nieuwe interactieve website over het Jaar van de Ruimte staan de twaalf geselecteerd projecten centraal. Deze website wordt 15 december gelanceerd tijdens de slotbijeenkomst van het Jaar van de Ruimte. Deze dag zullen ook het ‘Manifest Jaar van de Ruimte 2040’ en Toekomstagenda van Nederland worden gepresenteerd en – ook niet onbelangrijk – in ontvangst worden genomen door Minister Schultz van Haegen.

Aanvullende info

De 114 inzendingen zijn beoordeeld op vijf principes: maatschappelijke energie benutten, opgaven verbinden, omgevingskwaliteit beheren, regels in dienst van het resultaat en lerend ontwikkelen. Ook is gekeken naar de koppeling met de opgaven uit het ‘Manifest2040 in wording’ van het Jaar van de Ruimte: technologie, energietransitie, stedennetwerk, leefomgeving, water, vrijgekomen ruimte en agrarische productie. De 12 geselecteerde projecten die samen richting geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, op weg naar 2040, zijn:

 

Kijk op http://deltametropool.nl/nl/uitvraag_leefomgeving voor alle 114 inzendingen.

Voor meer info:

http://wiemaaktnederland.nl/

http://wiemaaktnederland.nl/agenda/slotbijeenkomst-jaar-van-de-ruimte/

http://deltametropool.nl/nl/uitvraag_leefomgeving

http://sronet.nl/