Holwerd aan Zee in Tweede Kamer

december 02, 2015

Holwerd aan Zee in Tweede Kamer (Rondetafelgesprek)

Op 26 november 2015 is op verzoek van Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Wassila Hachchi (D66) gesproken over Holwerd aan Zee tijdens een hoorzitting / rondetafelgesprek van de Commissie Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer.

Op 26 november 2015 is op verzoek van Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Wassila Hachchi (D66) gesproken over Holwerd aan Zee tijdens een hoorzitting / rondetafelgesprek van de Commissie Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer. De Kamerleden Jacobi, Leenders (PvdA), Houwers (VVD), Hachchi, Visser (VVD), Van Helvert (CDA) en De Vries (VVD) hebben onder voorzitterschap van Kamerlid Van Dekken (PvdA) geluisterd naar inbreng van:

–       de heer Marco Verbeek, Projectgroep Holwerd aan Zee: presentatie van aanleiding/ proces/ stand van zaken van het project;

–       de heer Van Erkelens, Dijkgraaf van het Wetterskip Fryslân: presentatie over het belang van het project voor waterbeheer

–       de heer Berkhuysen, directeur Waddenvereniging: presentatie over waarom het project van waarde is voor het Waddengebied

–       Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân: presentatie over de visie van de provincie op het project

–       de heer Vellinga: presentatie van de resultaten van het onderzoek naar effecten van het project op de vaargeul Holwerd-Nes

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) waren helaas op het laatste moment verhinderd. Zodoende kon er niet worden gesproken over de projectfinanciering en de samenwerking tussen overheid en ontwikkelaars.

Na de positieve inbreng van de vijf ‘shareholders over nut en noodzaak en de (internationale) ecologische meerwaarde van Holwerd aan Zee (zie ook de position papers) hebben de Kamerleden hun waardering uitgesproken over het plan en de tomeloze inzet van de werkgroep. De vragen die volgden konden uitgebreid worden beantwoord.

De missie van de werkgroep om Holwerd aan Zee onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer is met dit rondetafelgesprek prima geslaagd en de positie van Holwerd aan Zee is ook voor het verdere MIRT traject verder verstevigd. Met dank aan de insprekers en Kamerleden. De lunch in Perscentrum Nieuwspoort, aangeboden door Lutz Jacobi, was een perfect afsluiter van een memorabele ochtend in Den Haag. Misschien dat de informele en ‘ontwapende sfeer’ (J) tijdens de hoorzitting hier ook aan bijgedragen heeft.

Link naar position papers insprekers Tweede Kamer:

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A04137

Link naar brief minister van Infrastructuur & Milieu, Schultz van Haegen, aan de Tweede Kamer over Holwerd aan Zee i.r.t. MIRT proces (stand van zaken):

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015D40837&did=2015D40837

Link naar het artikel in de Leeuwarder Courant:

http://www.lc.nl/friesland/holwerd-aan-zee-vraagt-kamer-om-hulp-19308113.html