{“dynamic”:true,”content”:”post_title”,”settings”:{“before”:”

“,”after”:”

“}}

mei 03, 2017

Enquête betrokkenheid bewoners Holwerd aan Zee

Student Ricardo van Doren van Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoekt de betrokkenheid van de bewoners bij de ontwikkelingen rond Holwerd aan Zee. Vandaar de oproep om de enquête in te vullen via onderstaande link.

Student Ricardo van Doren van Hogeschool Van Hall Larenstein onderzoekt de betrokkenheid van de bewoners bij de ontwikkelingen rond Holwerd aan Zee. Vandaar de oproep om de enquête in te vullen via onderstaande link.

De stichting Holwerd aan Zee vindt het namelijk  belangrijk dat de inwoners goed betrokken blijven bij het project. In het kader van zijn afstudeeropdracht heeft Ricardo van Doren een enquête opgesteld om er achter te komen hoe de inwoners (u) zich toe nu toe betrokken voelen, hoe u betrokken zou willen blijven en wat voor u de meerwaarde en zorgen er zijn over het project holwerd aan Zee. Mede namens Ricardo alvast onze hartelijk dank voor uw medewerking. Mocht u nog vragen hebben over de enquête, dan kunt u Ricardo bereiken op Ricardo.vandoren@hvhl.nl.

Ricardo van Doren is student Kust en Zee Management Van Hall larenstein Leeuwarden.

Dit is de link naar de enquête: https://goo.gl/forms/oT3ESFTrkptkMXEk2.