{“dynamic”:true,”content”:”post_title”,”settings”:{“before”:”

“,”after”:”

“}}

mei 16, 2017

Dorpencoördinatoren DDFK gemeenten bezoeken HaZ

De vier dorpencoördinatoren van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland hebben zich vandaag uitgebreid laten informeren over Holwerd aan Zee. Het project, dat nu in de ontwerpfase zit, spreekt volgens de dorpencoördinatoren tot de verbeelding. Niet alleen qua omvang, integraliteit en het beoogde effect op de regio, maar ook door de manier van werken van de werkgroep.

Na de presentatie en uitgebreide nabespreking is een bezoek gebracht aan de kwelder aan de oostzijde van de pier die vorig jaar door Staatsbosbeheer beter toegankelijk en beleefbaar is gemaakt. Met als hoogtepunt het uitzicht over het Wad vanuit de mooiste ‘wadwachtpost’ van Nederland.

Op de foto in de wadwachtpost, vlnr: Else Epema, Fred Hovius, Saapke Nijhuis, Ina Witteveen.
Op de foto ontbreekt Marion van Everdink.