Documentaire over Holwerd aan Zee te zien op NPO2

september 19, 2015

Documentaire Holwerd aan Zee Omrop Fryslân nu op Tv

Dit weekeinde is de Fryslân dok documentaire over Holwerd aan Zee te zien op NPO2 en Omrop Fryslân. In de documentaire, die terug te zien is via uitzending gemist komen de shareholders aan het woord. Daarnaast krijgt de werkgroep uitgebreid de ruimte van documentairemaker Eelke Lok om het project toe te lichten.

Dit weekeinde is de Fryslân dok documentaire over Holwerd aan Zee te zien op NPO2 http://bit.ly/1UZL1zP en Omrop Fryslân. In de documentaire, die terug te zien is via uitzending gemist komen de shareholders aan het woord. Daarnaast krijgt de werkgroep uitgebreid de ruimte van documentairemaker Eelke Lok om het project toe te lichten.

De shareholders die zich in deze documentaire positief uitlaten over Holwerd aan Zee zijn:

– Tweede Kamer lid Lutz Jacobi (PvdA): “it is tink ik in hiele slimme manier om sawol én de natuer te tsjinjen én ek it wetterbelied sa efficient mooglik te meitsen en it is úteinlik goedkeaper en better, en moaier”.

– gedeputeerde Johannes Kramer (FNP, provincie Fryslân): “no komt der iets fan ûnderop, dan moatte wy der natuerlik ek heel serieus mei omgean” en “wat hjir gebeurt, wurd ik hier blied fan”.

– dijkgraaf Paul van Erkelens (Wetterskip Fryslân): “in de studies zijn alternatieven meegenomen die Holwerd aan Zee in de kaart kunnen spelen” en “als het aan de norm voldoet, maakt het mij niet veel uit”.

– Arjan Berhuijsen (directeur Waddenvereniging): “ik vind het een geweldig plan” en “als je het weer mogelijk maakt dat het water weer verbonden is met het binnenland, dan herstel je weer een stukje natuurlijk systeem”

– Joop Mulder (Oerol Festival Terschelling / Sense of Place), “ontsluit het waddengebied met kunst en cultuur en ga daarmee de krimp te lijf”

– Albert van der Ploeg (CDA wethouder gemeente Dongeradeel): “Wy ha der in hiel soad enerzjy foar oer en dat hat de befolking ek” en “Wy moatte der om tinke is dat de ûndersiken net te lang duorje ….wêr’t wy op ynsette is dat der aksje bliuwt”. en “Dus ik tink, Holwert oan Sea komt”.

In de interviews wordt het enthousiasme over Holwerd aan Zee niet onder stoelen of banken gestoken. De geinterviewden zien Holwerd aan Zee als zeer kansrijk. “Holwerd aan Zee moeten we gewoon gaan doen”, aldus Arjan Berkhuisen van de Waddenvereniging. Dijkgraaf Paul van Erkelens ziet geen probleem om door de dijk te gaan. En de klei uit het buffermeer kan ingezet worden voor de versterking van de zeedijk, aldus de dijkgraaf. Wethouder Van der Ploeg heeft het idee dat Holwerd aan Zee over 10 jaar gerealiseerd moet kunnen zijn. Aan de inzet van de gemeente Dongeradeel zal het niet liggen. Volgens gedeputeerde Johannes Kramer zou de besparing op het baggeren van de vaargeul ingezet moeten worden om het plan (programma) Holwerd aan Zee te financieren.

Werkgroeplid Marco Verbeek benadruk dat Holwerd aan Zee ook een gevoel is dat onmogelijk op waarde te zetten is. Maar dit is uiteraard al wel gedaan. En dan valt niet uit te sluiten dat de gebiedsontwikkeling / het programma Holwerd aan Zee meer op zal leveren dan dat het kost. Voor een gebiedsontwikkeling een uniek uitgangspunt, zo stellen deskundigen.

Uitzending gemist? Klik hier.

of via Omrop Fryslân

Snein 20 septimber om 17.00 oere en dêrnei fan 18.10 oere ôf alle oeren op Omrop Fryslân Televyzje.