Directeur Staatsbosbeheer NL bezoekt Holwerd aan Zee

juni 01, 2016

Directeur Staatsbosbeheer NL bezoekt Holwerd aan Zee

De hoogste baas van Staatsbosbeheer Nederland, Sylvo Thijsen, was afgelopen dinsdag in Holwerd aan Zee. Daar liet hij zich door de werkgroep informeren over het plan en de vele ecologische en economische kansen ervan voor de hele Waddenkust. Thijsen was erg enthousiast.

De hoogste baas van Staatsbosbeheer Nederland, Sylvo Thijsen, was afgelopen dinsdag in Holwerd aan Zee. Daar liet hij zich door de werkgroep informeren over het plan en de vele ecologische en economische kansen ervan voor de hele Waddenkust. Thijsen was erg enthousiast. Vooral over een toekomstige verbinding tussen het binnendijkse gebied en de buitendijkse kwelder van Staatsbosbeheer. Deze kwelder, ten oosten van de pier, wordt dit jaar ecologisch aantrekkelijker en tegelijkertijd beter toegankelijk en beleefbaar gemaakt. De aanleg start volgende maand direct na het broedseizoen. Volgens Thijsen kan Holwerd aan Zee de natuurwaarden van het buitendijkse gebied versterken en zal de aanleg ervan op termijn om een aanvullende ambitieslag vragen voor de kwelder. Profiterend van de dan nieuwe dynamiek in het ecosysteem.