Commissaris van de Koning bezoekt Holwerd aan Zee

maart 18, 2015

Commissaris van de Koning bezoekt Holwerd aan Zee

Op vrijdag 20 maart brengt commissaris J.A. Jorritsma een werkbezoek aan de gemeente Dongeradeel. In het programma is een persmoment ingebouwd. Zie onderstaand programma.

PROGRAMMA

9.00 – 9.30 uur Ontvangst en persoonlijk gesprek met burgemeester M.C.M. Waanders

9.30 – 10.30 uur Onderhoud met het college van BenW

gesprekspunten: 1. collegeprogramma ‘Mear romte oan de mienskip’ 2. (ambtelijke) fusie DDFK-gemeenten 3. agenda Netwerk Noordoost (ANNO 2.0) 4. status krimpregio voor Noordoost-Fryslân

10.35 uur: vertrek naar Holwerd; naar projectbureau Holwerd aan Zee; Fiskwei 30

10.50 – 11.35 uur: ontvangst in Holwerd door werkgroep Holwerd aan Zee en presentatie door de werkgroep

11.35 – 11.50 uur persmoment op projectbureau, Fiskwei 30, 9151 JD Holwerd

11.50 – 12.00 uur wandelen naar MFA; De Morgenzon 7

12.00 – 13.00 uur: afsluitende werklunch met college, fractievoorzitters en griffier (locatie: MFA Holwerd)

gesprekspunten: 1. Sionsberg en ouderenzorg 2. Positie Noordoost Fryslân in de provincie (van anticipeer- naar krimpregio) 3. Gevolgen van de gaswinning in Fryslân; inzet provincie

U bent van harte uitgenodigd om bij het persmoment aanwezig te zijn.

Nadere informatie bij Doete de Vries, communicatiemedewerker gemeente Dongeradeel tel. (0519) 298 799 of 06-15330769, e-mail: d.devries@dongeradeel.nl