{“dynamic”:true,”content”:”post_title”,”settings”:{“before”:”

“,”after”:”

“}}

mei 09, 2018

Boeren Holwerd brengen verzilting in kaart

In het gebied rondom Holwerd zijn afgelopen woensdag en donderdag de eerste metingen verricht om het grondwater en de verzilting in kaart te brengen. Daarnaast zullen de boeren zelf de komende weken op hun eigen percelen peilstokken plaatsen.

Doel is om meer kennis te ontwikkelen over de waterhuishouding, zodat investeringen in bijvoorbeeld drainage beter tot z’n recht komen. Maar ook voor betere oogstresultaten van pootaardappelen en andere gewassen. De metingen, uitgevoerd door Acacia Water, zijn het resultaat van een samenwerking tussen de boeren, Wetterskip Fryslân, LTO Noord en de werkgroep Holwerd aan Zee. Het meetnetwerk en de goede onderlinge samenwerking is tevens een belangrijke stap richting uitvoering van Holwerd aan Zee, aldus de werkgroep.