Delen op Pinterest

- Waddenvereniging viert vijftigste verjaardag in Holwerd

HOLWERD - Zaterdag 17 oktober, was het precies vijftig jaar geleden dat in Harlingen de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee werd opgericht.

Nieuws

Meer nieuws

01/06/2016 - Directeur Staatsbosbeheer NL bezoekt Holwerd aan Zee

De hoogste baas van Staatsbosbeheer Nederland, Sylvo Thijsen, was afgelopen dinsdag in Holwerd aan Zee. Daar liet hij zich door de werkgroep informeren over het plan en de vele ecologische en economische kansen ervan voor de hele Waddenkust. Thijsen was erg enthousiast.

22/05/2016 - Hoge opkomst fotoshoot tijdsdocument Holwerd aan Zee

Dat de inwoners van Holwerd niet kunnen wachten tot Holwerd opnieuw met de Waddenzee wordt verbonden, was afgelopen zaterdag duidelijk te zien. Op de plek waar de verbinding moet komen tussen zee en land, tussen heden en toekomst, gingen meer dan 200 Holwerders, jong en oud, op de foto voor het tijdsdocument dat gemaakt wordt over Holwerd aan Zee.

Referentie Jeroen Stegeman (Rho adviseurs)

Maatregelen die je neemt in een gebied gekenmerkt door krimp hebben een groot positief effect.

Jeroen Stegeman (Rho adviseurs)