Crowdfunding

Crowdfunding Holwerd aan Zee

Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Crowdfunding gaat in principe als volgt: een groep of persoon, dat kan zowel een ondernemer als particulier zijn, wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld op een platform op het internet) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot bankkredieten en grootinvesteerders, waarbij er sprake is van slechts één of enkele investeerders die een groot bedrag inbrengen. Deze kleine investeerders noemt men the crowd het Engelse woord voor de mensenmassa.

Op sommige crowdfunding-websites gaat het geïnvesteerde geld niet direct naar het project, de ondernemer ontvangt het geld pas als (ten minste) 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 100% niet wordt behaald krijgen de investeerders hun geld terug of worden toegezegde investeringen niet geïncasseerd.

Investering via crowdfunding kan op verschillende manieren plaatsvinden. De vier meest voorkomende manieren zijn:

  • Donaties: De investeerder doneert geld voor een bepaald doel. Doneren impliceert dat de investeerder er niets voor terug krijgt. Crowdfunding door middel van donaties komt voornamelijk voor bij filantropische doeleinden.
  • Sponsoring: Het verschil tussen donaties en sponsoring is dat de investeerder een niet-financiële beloning krijgt van de ondernemer. Enkele voorbeelden zijn een ticket voor een concert, een exemplaar van een cd of boek of naamvermelding in een blad. Sponsoring is de vorm die veelal wordt toegepast bij creatieve projecten.
  • Vreemd vermogen: De investeerder leent een (kleine) som geld uit aan de ondernemer. De ondernemer betaalt de investeerder na verloop van tijd het ingelegde bedrag met rente terug.
  • Eigen vermogen: De investeerder neemt een participatie in het project van de ondernemer. Zo krijgt de ondernemer zijn startkapitaal en in ruil daarvoor delen de investeerders in de waardeontwikkeling van de onderneming.

Bron: Wikipedia

Over Holwerd aan Zee:

Holwerd aan Zee kent vele deelprojecten. Deze deelprojecten sluiten aan bij de ambities van het project Holwerd aan Zee. De stichting zal zich echter beperken tot de randvoorwaarden van Holwerd aan Zee en zal dus geen deel uitmaken van de deelprojecten. Wel ziet de stichting Holwerd aan Zee erop toe dat deelprojecten voldoende aansluiten bij Holwerd aan Zee.

Op dit moment worden er door diverse mensen enkele deelprojecten/ideeen uitgwerkt. Zodra deze projecten gereed zijn zullen deze worden gepubliceerd op deze site. Sommige projecten zullen kapitaal op gaan halen via the crowd. 

Crowdfunding voor Holwerd aan Zee deelprojecten zal waarschijnlijk als volgt worden opgebouwd:

  1. Onderneming X plaatst zijn idee op deze website, eventueel met een videopresentatie erbij.
  2. Investeerders investeren geld in dit deelproject
  3. De onderneming ontvangt het geld zodra het volledige bedrag behaald is, en anders krijgen de investeerders hun inleg terug.
  4. De onderneming werkt zijn idee verder uit.
  5. Indien de onderneming nog geen BV had, zal het idee van de onderneming (bij voldoende succes) kunnen doorgroeien tot een BV.
  6. De onderneming betaalt de investeerders met rente terug (bij vreemd vermogen) of de investeerders delen in de waardestijging bij de verkoop van hun participaties (bij eigen vermogen).

De investeerders krijgen het geld – plus rente – teruggestort over een van te voren afgesproken aantal maandelijkse termijnen.

Goede ideeen of hulp aanbieden

Heeft u goede ideeen? Laat het ons weten en bouw van onderop mee aan de regio Noordoost Fryslân.

Ook als u geen idee hebt maar wel kennis en kunde kunt toevoegen, laat het ons weten.