Publicaties

Allerlei publicaties over en rondom Holwerd aan Zee

Holwerd wil weer aan zee

Vijftig jaren geleden stonden bewoners en natuurbeschermers tegenover elkaar in strijd om de Waddenzee. Sindsdien is er veel veranderd en is het tijd voor een nieuwe fase, waarbij gezamenlijk wordt gewerkt aan meer waddennatuur in plaats van minder. Niet omdat het moet, maar omdat we het willen. Deze keer komt het initiatief vanuit de bewoners zelf. Een nieuwe doorgang tussen Waddenzee en de Friese wateren herstelt de verbinding tussen wad en achterland, voor mens en natuur. De bewoners werken samen met veel natuurpartijen, waaronder de Waddenvereniging. In het ‘WADDENmagazine’ een artikel over Holwerd aan Zee.

Een aantal bevlogen Holwerders ontwikkelde een ambitieus plan, dat in korte tijd al veel handen op elkaar heeft gekregen. Door zoet en zout weer met elkaar te verbinden ontstaat nieuwe leefbaarheid aan de Friese Waddenkust.

Lees hier het artikel ‘Holwerd wil weer aan zee’