Publicaties

Allerlei publicaties over en rondom Holwerd aan Zee

MEGAPLAN ‘HAZ’ MOET REGIONALE ECONOMIE IMPULS GEVEN

OF verzorgd in samenwerking met de 6 gemeenten in Noordoost Fryslân het eigen ondernemers orgaan Ondernemend Noordoost Fryslân. De zes gemeenten in Noordoost Fryslân werken sinds 2010 op economisch gebied steeds intensiever samen. Een onderdeel daarvan is de regiomarketingcampagne ‘Noordoost Fryslân echt mooi’ en de daarbij horende slogan ‘Dwaande’. Een gemeenschappelijk regionaal ondernemersmagazine was een logisch vervolg. In de uitgaven van juli 2014 een artikel over het ‘megaplan Holwerd aan Zee’.

Ván en vóór het dorp. Dat is het megaplan ‘Holwerd aan Zee’. Meer dan honderd presentaties heeft de werkgroep inmiddels verzorgd voor politici, overheden, instanties en belangengroepen. De boodschap: ‘Holwerd aan Zee’ kan een motor zijn voor de economie in een relatief zwakke regio; door gericht te investeren kunnen Holwerd en omgeving uitgroeien tot een vitaal en aantrekkelijk toeristisch gebied. Dit draagt bij aan het versterken van de economie in Noordoost Friesland.

Lees hier het artikel in ondernemend noordoost Fryslân