Publicaties

Allerlei publicaties over en rondom Holwerd aan Zee

Publicatie Leeuwarder Courant

HOLWERD Het aanleggen van Holwerd aan Zee kost 148 miljoen euro. Forse besparingen op het baggeren van de vaargeul naar Ameland moeten die kosten rechtvaardigen.

Lees hier het artikel Holwerd aan Zee LC 10 februari 2015