Publicaties

Allerlei publicaties over en rondom Holwerd aan Zee

‘Effe’ Holwerd aan Zee leggen

In een vakblad voor politieke ambtenaren genaamd ‘Binnenlands Bestuur’ verscheen in september 2014 het artikel over Holwerd aan Zee. Dit artikel maakte onderdeel uit van een item binnen het blad welke zich toelegde op participatiesamenlevingsinitiatieven.

In de troonrede van 17 september 2013 werd gesteld dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. “Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel“, werd er als uitleg aan toegevoegd.

Wikipedia geeft de volgende betekenis van een participatiesamenleving: Een participatiesamenleving of doe-democratie is een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt. 

Inwoners van Holwerd steunen Holwerd aan Zee massaal (incl. de betrokken grondeigenaren) en willen zelf daadwerkelijk zeggenschap over hun eigen leefomgeving. De gemeente Dongeradeel faciliteert dit en de gemeentelijke en provinciale politiek steunt het project.

Juist hierdoor is Holwerd aan Zee hét voorbeeld van een participatiesamenleving. Een project van onderop, door bewoners getrokken met maximaal draagvlak en niet te vergeten een project dat mede mogelijk is gemaakt met hulp van het bedrijfsleven. Niet voor niks is voor veel politieke partijen Holwerd aan Zee het schoolvoorbeeld. Holwerd aan Zee kan overal! Niet letterlijk natuurlijk, maar Holwerd aan Zee toont aan dat bewoners, dorpen en ondernemers zich overal kunnen verenigen en tot grote dingen in staat kunnen zijn.

Lees hier het artikel in Binnenlands Bestuur