Selecteer een pagina

Pijler 9:
Living Lab Holwerd aan Zee

Door onderwijs, onderzoek en innovatie met Holwerd aan Zee te verbinden, ontstaat een ‘Living Lab’ dat de komende jaren input kan leveren voor het complete programma Holwerd aan Zee.

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken samen

 

Holwerd aan Zee als showcase en icoon voor de Topsector Water, de Topsector Agri & Food en het Deltaprogramma Wadden vraagt erom om steeds weer op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Mede omdat innovaties het project goedkoper kunnen maken. Dit is niet alleen bij de aanleg maar ook voor het onderhoud van belang. De werkgroep mikt op innovaties voor bijvoorbeeld de zeedijk, de sluis, het gemaal, opwekken van groene en blauwe energie, zilte teelten, het gebruik van slib etc etc. Het is de bedoeling om de combinatie tussen onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid de komende jaren verder uit te werken.

Bekijk hier het complete onderzoeksprogramma  (versie september 2019) en klik hier om naar de Living Lab onderwijspagina te gaan.

 

Click here for the English version of the research programme (September 2019)

 

Persbericht d.d. 30 september 2015

Holwerd aan Zee wordt ‘Living Lab’

Holwerd aan Zee publiceert meer dan 70 onderzoeksvragen voor het onderwijs.

Holwerd aan Zee. De werkgroep Holwerd aan Zee heeft een lijst met meer dan 120 onderzoeksvragen geformuleerd voor studieopdrachten en afstudeerprojecten voor zowel VMBO, MBO als voor HBO en WO. De onderzoeksvragen hebben o.a. betrekking op thema’s als: dijkversterking, natuur, groen, recreatie, Holwerd Culinair, Hotel Holwerd, Wellness, verbreding van de landbouw, duurzame energieproductie, Beleef het Wad en PR & Marketing. De lijst zal op deze pagina regelmatig worden geactualiseerd, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt.

Door onderwijs, onderzoek en innovatie met Holwerd aan Zee te verbinden, ontstaat een ‘Living Lab’ dat de komende jaren input kan leveren voor het complete programma Holwerd aan Zee. Ook het bedrijfsleven toont serieuze belangstelling om Holwerd aan Zee te maken tot proeftuin en etalageproject. Hierdoor ontstaat een geweldige kans voor de ‘Gouden Driehoek’: de samenwerking tussen overheid, ondernemers en het onderwijs. En om op termijn de kennis en kunde internationaal te vermarkten.

De werkgroep ziet de inbreng vanuit het onderwijs als meerwaarde voor het programma Holwerd aan Zee, omdat studenten eerder geneigd zijn om out of the box te denken waardoor veel creativiteit kan ontstaan met onverwachtse ideeën als resultaat. Daarnaast worden met Friese en Groninger onderwijsinstellingen gesprekken gevoerd om dit effect te versterken door de opdrachten ook internationaal onder de aandacht te brengen.

onderzoeksprogramma februari 2019

Voor nadere informatie:

Jan Zijlstra

Living Lab Ontwikkeling Waddenkust, jan@holwerdaanzee.nl

Holwerd aan Zee in trek bij studenten

Binnen de noordelijke hogescholen is veel belangstelling onder studenten die hun studie het komend schooljaar af willen ronden met een afstudeerscriptie over Holwerd aan Zee. Het gaat hier onder meer om studenten civiele techniek, bedrijfskunde en HBO-rechten van de Hanzehogeschool Groningen. Daarnaast zal vanuit de opleiding Facility Management / Hospitality onderzoek worden gedaan naar de doelgroepen die voor Holwerd aan Zee interessant kunnen zijn. Naast deze fulltime afstudeerders wil de deeltijdopleiding HBO-rechten Holwerd aan Zee opnemen als case om juridische aspecten van het project uit te diepen. Verder zullen vergevorderde internationale studenten van de masteropleiding Leisure en Tourism van Stenden Hogeschool zich buigen over de duurzaamheidaspecten van het plan en ook uit de rest van Nederland wordt door hoogleraren belangstelling getoond om studenten te laten werken aan bijvoorbeeld innovatieve dijkconcepten, landschapsontwerp en de (culinaire) mogelijkheden van zeewier en andere zilte waddenproducten. Na de zomervakantie zal voor de groep belangstellenden een kick-off worden georganiseerd in Holwerd.

Voor meer informatie:
Tel. 06  28 206 432

Marco Verbeek

Vicevoorzitter, Holwerd aan Zee