Pijler 8:
Landbouw

Mogelijkheden worden nog onderzocht, maar gedacht wordt aan het gebruik van vrijkomend zand en lichte klei om de zwaarder landbouwgronden te verbeteren.

De landbouwsector profiteert van Holwerd aan Zee

Doel van het project Holwerd aan Zee is om ook de agrarische sector mee te laten profiteren van het plan. Mogelijkheden worden nog onderzocht, maar gedacht wordt aan het gebruik van vrijkomend zand en lichte klei om de zwaarder landbouwgronden te verbeteren. Verder wordt nog onderzocht in hoeverre boeren in het gebied hun vergroeningseis in kunnen vullen in de natuurontwikkeling van het gebied. Tenslotte zullen er op kleine schaal kansen ontstaan voor zilte teelt. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op Texel en enkele kustplaatsen in Nederland.

Mogelijkheden worden nader onderzocht.