Selecteer een pagina

Pijler 7:
Innovaties en duurzaamheid

Holwerd aan Zee is uitstekend geschikt om te dienen als proeftuin en showcase voor innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld de ‘brede groene en multifunctionele’ zeedijk en de schutsluis of stormvloedkering i.c.m. met het spuien van de vaargeul.

Zoeken naar innovatieve oplossingen & groene energie

Holwerd aan Zee als showcase en icoon voor de Topsector Water en het Deltaprogramma vraagt erom om steeds weer op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Mede omdat innovaties het project goedkoper kunnen maken en dit is niet alleen bij de aanleg maar ook voor het onderhoud van belang. De werkgroep mikt op innovaties voor bijvoorbeeld de zeedijk, de sluis, het gemaal, opwekken van groene energie, zilte teelten, etc etc. Voorbeelden zijn de ‘gelsluis’ of een doorvaarbare sluis. De eerste adviesbureaus hebben zich op dit punt al gemeld om mee te denken en ook diverse onderwijs- en kennisinstellingen hebben hun medewerking al toegezegd. Het is de bedoeling om de combinatie tussen onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid de komende maanden verder uit te werken.

Mini Symposium Innovatieve oplossingen voor Holwerd aan Zee

De werkgroep is in gesprek met meerdere bureaus die actief zijn op het gebied van innovatieve oplossingen en de productie van duurzame groene energie. Dit zijn onderwerpen die zich uitstekend lenen voor een symposium op termijn. Holwerd aan Zee is uitstekend geschikt om te dienen als proeftuin en showcase voor innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld de ‘brede groene en multifunctionele’ zeedijk en de schutsluis of stormvloedkering i.c.m. met het spuien van de vaargeul. Innovaties zijn tenslotte pas nuttig als deze ook toegepast kunnen worden in de praktijk.

Nader bericht volgt.

 

Onderwijs, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid samen aan het werk

Op dit moment werken meerdere studenten van verschillende onderwijsinstellingen aan Holwerd aan Zee. Ambitie van de Stichting Holwerd aan Zee is om dit verder vorm te geven.

Nader bericht volgt.