Pijler 6:
Kunst, cultuur en landschap

Culturele Landschapsontwikkeling heeft als doel de landschapsvormende processen op unieke wijze onder de aandacht te brengen door kunstenaars, wetenschappers, architecten, studenten, bewoners en bezoekers erbij te betrekken.

Culturele landschapsontwikkeling

De visie van het project bij Holwerd aan Zee gaat een stap verder dan de gebruikelijke natuur- en landschapsontwikkeling. De werkgroep wil het project meer betekenis geven door er ook culturele landschapsontwikkeling in mee te nemen. Zodat het niet een project op zichzelf is, maar een herontdekking en ontwikkeling van de Friese Waddenkust.

Culturele Landschapsontwikkeling heeft als doel de landschapsvormende processen op unieke wijze onder de aandacht te brengen door kunstenaars, wetenschappers, architecten, studenten, bewoners en bezoekers erbij te betrekken. Het landschap, de betrokkenheid van de bewoners én de relatie tussen de bewoner en het landschap krijgt zo opnieuw vorm en inhoud. Dit gedachtegoed wordt gedeeld in het programma van Culturele hoofdstad Leeuwarden in 2018 onder de noemer Sense of Place. De basis hiervoor is participatie, interactie en synergie, in het Fries ook ‘Iepen Mienskip’ genoemd. Iepen Mienskip draait om binding en verbinding van mens en omgeving. Het legt de nadruk op het meer open maken en verbinden van groepen mensen.

De initiatiefnemers van Sense of Place (Oerol en Culturele Hoofdstad 2018) willen een bijdrage leveren aan ontwikkelingen van natuur, cultuur en economie. Holwerd is inmiddels een ‘Sense of Place project’ in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Holwerd aan Zee zal met het project Sense of Place bezoekers verleiden tot het observeren, beleven en ontdekken van een unieke landschapsontwikkeling. Het realiseren van de gehele visie voor Holwerd aan Zee zal tijd kosten. Daarom is gekozen voor een gefaseerde benadering. De eerste stap is om een visie van het grotere verhaal concreet in het landschap te verbeelden en daar over te communiceren via een bezoekerscentrum en educatieprojecten. Dat zal zodanig worden gedaan dat het realisatie van het gehele plan stimuleert. Maar zolang het paln nog niet is gerealiseerd, toch al een flinke vooruitgang betekent voor dorp en natuur. Het gaat hierbij om het tastbaar maken van de verbinding tussen het dorp en de Waddenzee.