Pijler 4:
Recreatie en toerisme

Holwerd aan Zee kan door de maritieme sfeer, de natuur, schone lucht en rust en ruimte uitgroeien tot een internationale trekpleister en ruimte bieden voor wellness, zorgtoerisme en een Unesco Werelderfgoed informatiecentrum.

Holwerd aan Zee: impuls voor (Noordoost) Fryslân

De ontwikkeling van Holwerd aan Zee is een kans voor de noordelijke kustzone. Via de Holwerter Feart ontstaat de verbinding tussen Waddenzee en de Friese Meren. Met Leeuwarden opnieuw centraal in de provincie. Net als in Duitsland kan Holwerd aan Zee door de maritieme sfeer, de natuur, schone lucht en rust en ruimte uitgroeien tot een internationale trekpleister en ruimte bieden voor wellness, zorgtoerisme en een Unesco Werelderfgoed informatiecentrum. Ook is er volgens beleidsdocumenten plaats voor een Waddenhotel. Holwerd aan Zee zal de positie van Ameland versterken. En omgekeerd.

Waddenkust als verblijfsgebied voor Recreatie en Toerisme

Effect van Holwerd aan Zee en het opwaarderen van de Holwerter Feart, is dat de noordelijke schil van Fryslân, de Waddenkust, niet meer het gebied is waar toeristen alleen doorheen reizen om op de eilanden te komen. Door Holwerd aan Zee als nieuwe Waddenpoort worden verbindingen met het achterland hersteld en ontstaan nieuwe verbindingen naar prachtige dorpjes in de regio. Zo ontstaat een nieuw toeristisch-recreatief verblijfsgebied dat zich kan profileren als een aantrekkelijk alternatief voor het massatoerisme. Een gebied voor de meer avontuurlijke en actieve toerist die warm wordt van de prachtige vergezichten met oneindig mooie Friese luchten, de terpen en schitterende historische karakteristieke dorpjes. Met Holwerd aan Zee als kustplaats in combinatie met de binnen- en buitendijkse kweldernatuur als icoon aan het Wad. Wanneer de kustzone toeristisch beter kan worden benut, wordt het toeristisch aanbod in Fryslân verbreed en het ‘Merk Fryslân’ versterkt. Dit onderschrijft ook de nieuwe directeur van Stichting Merk Fryslân, de heer Loek Hogenhout.

Holwerd aan Zee als toeristische trekpleister met maritieme sfeer

Door Holwerd aan Zee te ontwikkelen en te transformeren tot een toeristische trekpleister met maritieme sfeer, ontstaat een extra magneet tussen Harlingen en Lauwersoog. Niet alleen populair bij de varende toerist, maar zeker ook bij fietsers, wandelaars, vogelspotters (‘birding’) en Wad- en kwelderliefhebbers. En daar draagt het maritieme karakter van Holwerd aan Zee in grote mate aan bij, zo heeft de werkgroep gezien in vergelijkbare Duitse kustplaatsjes zoals Greetsiel, Nordeich, Dornumersiel en Nesmersiel. Daar jaarlijks tussen de 600.000 en 850.000 overnachtingen.

Referenties in Duitsland

De batenanalyse toont aan dat een beperkte groei van de verblijfsrecreatie met 500 bedden tot een nog groter toename van de werkgelegenheid leidt buiten de recreatiesector dan in de sector zelf. Verder wordt duidelijk dat de werkgelegenheidsbaat voor de recreatiesector van circa 5 miljoen euro, bij 3000 recreatiebedden al snel kan oplopen tot het viervoudige. Kijkend naar de Noord Duitse kustplaatsen kan het aantal bedden in de regio op termijn nog verder oplopen. Ter vergelijking: Ameland kent 1.9 miljoen overnachtingen ‘op’ 25.000 bedden.

Herstel van verbindingen

Het maritieme karakter van Holwerd aan Zee heeft zoals gezegd ook een grote aantrekkingskracht op de (Duitse) toerist zonder boot. Echter, voor de varende toerist ontstaan door de verbinding met het Waddengebied zeer aantrekkelijke vaarroutes en wordt het mogelijke om rondjes of zelfs achtjes te varen via Holwerd en Lauwersoog. Omdat het Oostelijk Waddengebied veel rustiger is dan het Westelijk Waddengebied behoort ook een tochtje naar Ameland al snel tot de mogelijkheden.

Door het doortrekken en verbreden van de Holwerter Feart ontstaat een recreatieve vaarverbinding in dit nu nog doodlopende deel van het recreatief routenetwerk in Fryslân. Dit biedt de recreatievaart de mogelijkheid om via deze routes rondjes en achtjes te varen. Dat is van belang omdat vaarrecreanten graag een route volgen en niet graag heen en weer varen. Dit sluit naadloos aan op de nieuwe aantrekkelijke verbinding met het Vaarcircuit Om de Noord (in voorbereiding) die het mogelijk maakt om binnendoor via Groningen naar Duitsland en Denemarken te varen.

Door het realiseren van een boulevard, een jachthaven en mogelijk een strand, ontstaat nieuwe allure met uiteenlopende mogelijkheden voor waterrecreatie voor jong en oud. Dit draagt tevens bij aan het oplossen van een tekort aan recreatieve aanlegplaatsen in de regio. Per saldo geeft Holwerd aan Zee zo een flinke impuls aan de waterrecreatie in heel Fryslân. Het project legt de verbinding tussen Wad en het Friese Meren gebied, met Leeuwarden daar centraal tussenin.

Vanaf het Wad kunt u vanuit Holwerd twee kanten op: de oostelijke en de westelijke route.

Oostelijke route

Via het schitterende Dokkum, het Lauwersmeergebied (Nationaal Park en voormalige Lauwerszee) en daarna via de Lits-Lauwersmeerroute naar watersportdorpen Kollum en de Westereen en verder via de Burgumer Mar, Earnewâld en het Nationaal Park De Alde Feanen naar het Friese Meren gebied. De Lits-Lauwersmeerroute is geschikt voor grotere motorschepen tot een max. boothoogte van circa 2.90m en een diepgang tot 1.50m. Meer informatie op beleeffriesland.nl.

Westelijke route

Zeker zo interessant zijn de vaarmogelijkheden als u vanaf Holwerd de Dokkumer Ee volgt richting Bartlehiem, Burdaard naar de hoofdstad van Fryslân: Leeuwarden. In 2018 Culturele Hoofdstad. Om vervolgens via de Staandemastroute via Wergea en Grou de Friese Meren te bereiken. De route via de Dokkumer Ee biedt voor motorboten ook de mogelijkheid om een extra rondje te verbinden voordat u aanlegt in de Prinsentuin van Leeuwarden. U kunt namelijk voor Leeuwarden besluiten om uw vaartocht uit te breiden met (een deel van) de Elfstedenvaarroute. Deze route is geschikt voor pleziervaartuigen met een maximale diepgang van 1.30m en maximale boothoogte van 2.40m. Klik hier voor meer vaarroutes.

Door Holwerd aan Zee ontstaat de mogelijk om een 8 te varen door de hele provincie. In het zuidwesten van de provincie door het IJsselmeer te benutten en in het noordoosten door het Lauwersmeer en een stukje Waddenzee toe te voegen aan de route. Het Waddeneiland Ameland mag dan zeker niet worden gemist.

Meerwaarde voor Ameland (en omgekeerd)

Onderzoek leert dat kustplaatsen en de Waddeneilanden elkaar kunnen aanvullen en versterken. Door het ontstaan van een wisselwerking tussen beide plaatsen en de verschillende groepen toeristen. Noordzeestrand toeristen die bij minder goed weer ook eens een dagje vaste wal doen en natuur- en cultuurtoeristen die hun vakantie op een mooie dag afwisselen met een dagje Amelander Noordzeestrand. De verwachting is dan ook dat er ruimte zal komen voor een kleinere en snellere passagiersdienst tussen Ameland en Holwerd die de passagiers tot in Holwerd aan Zee kan brengen. Een dergelijke veerdienst zal ook meer dagjesmensen naar het eiland trekken. Ervaringen in Noord-Duitsland bevestigen dit beeld.

Dagje strand of even zwemmen in de zwemdobbe

Voor een dagje strand zijn de inwoners van Noordoost Fryslân op dit moment aangewezen op Ameland of de stranden in Noord-Holland. Door binnendijks een recreatief verblijfsgebied in te richten, ontstaan er mogelijkheden voor een binnendijks zandstrand. Daarnaast is er ruimte voor verblijfsaccommodatie in de vorm van recreatiewoningen en een waddenhotel. Uiteraard passend in het kwelderlandschap. Voor het recreatiepark hebben zich al meerdere ontwikkelaars gemeld. Achterliggend doel van dit toeristisch-recreatief gebied is om kwetsbare natuur en recreatie gescheiden te houden (zonering). De grond die vrijkomt bij het verkwelderen, kan buitendijks bij de pier gebruikt worden om zwemdobbes te realiseren. Hiermee ontstaan enkele tot de verbeelding sprekende elementen in het Waddengebied die de herontdekking van de Friese Waddenkust verder vorm geven.

Kansen voor zorgtoerisme

Gezonde schone lucht, natuur, rust en ruimte zijn sterkste toeristische waarden voor de Waddenkust. Die waarden sluiten goed aan bij het zorgtoerisme. Het Waddengebied is bij uitstek geschikt om de hectiek van het dagelijkse bestaan te ontvluchten en volledig tot rust te komen. Het is algemeen bekend dat een groene omgeving en schone lucht daar aan bijdragen. De gezonde omgeving van De Waddenkust is dan ook een geweldig gebied voor ondernemers die naast toeristische activiteiten ook vormen van zorg aan kunnen bieden gericht op behandeling, preventie of het herstel van een ziekte. Het gebied leent zich ook uitstekend voor mensen met een beperking die zorg nodig hebben tijdens hun vakantie. Vast staat dat de toenemende vergrijzing en de toenemende zorgbehoefte aanvullende kansen biedt voor de recreatie en toerismesector in de regio.

Wellness arrangementen

Welness is niet alleen bij onze Oosterburen al jaren erg in trek. De bekende Duitse wellness plaatsen trekken tijdens het hoogseizoen ook veel Nederlanders. Terwijl de Duitsers zelf het hele jaar door de kustplaatsen opzoeken voor de natuur, de schone (pollenvrije) zeelucht, de vele spa’s, sauna’s en massages. Voor onze Oosterburen is kuren voor een snel herstel een traditie die door de ziektekostenverzekering vergoed wordt. Bijvoorbeeld voor astma, hart- en vaatziektes, stress of burn-out klachten. In trek als kuuroord zijn vooral de kustplaatsen die door het klimaat, de schone zeelucht, het zeewater en de jodium in de lucht.

Wat aan de Duitse kust kan, kan hier ook. Ook zonder gezondheidsklachten is een wellness arrangement in het Waddengebied puur genieten. En Holwerd aan Zee is dan ook een prima bestemming voor een verwenarrangement met sauna’s, stoombaden, massages, beauty behandelingen en lange wandelingen in de kwelders of langs de Waddenkust. Authentieke lokale producten, zoals het modder en slik uit de mineraalrijke Waddenzee (rijk aan zeezout en zwavel) kunnen worden benut. En wat te denken van de mogelijkheden van buiten- of binnenbaden gevuld met gefilterd mineraalrijk zeewater uit de Waddenzee. Een kuuroord heeft in het Toeristisch Programma Friese Wadden een hoge economische betekenis gekregen (tabel 4.2 ‘prioritaire projecten’).

Klik hier voor Toeristisch Programma Friese Wadden (2013)

Streekproducten Waddengoud en Slow Food & Fish

De lokale streekproducten zijn een prima aanvulling op zorgtoerisme en wellness. Eerlijke producten van het land en het Wad, zoals het Waddengoud en Slow Food & Fish dragen bij aan het gezonde imago van het gebied. 

Waddenhotel

Naast de hoge economische betekenis van wellness staat in tabel 4.2 ‘Prioritaire projecten’ van het Toeristisch Programma dat er langs de Waddenkust ruimte is voor een 3 tot 4 sterrenhotel. Dit waddenhotel past prima bij de Waddenpoort Holwerd aan Zee én de informatiefunctie van de Waddenpoort voor grote aantallen bezoekers. Het hotel als icoon aan, in en op de waddendijk zou heel goed gecombineerd kunnen worden met een informatiefunctie voor het Unesco Werelderfgoed, maar ook met zorgtoerisme en wellness. Grote aantallen bezoekers komen tenslotte nu al langs Holwerd voor de boot naar Ameland.