Pijler 3:
Waddenpoort

De doorbraak creëert een nieuwe zoet-zoutwater overgang met bijzondere kansen voor herstel en versterking van unieke natuurwaarden.

Waddenpoort tussen Waddenzee Ameland & Friese Meren

Holwerd aan Zee biedt kansen en aanknopingspunten voor de verbinding via nieuwe vaarroutes tussen Waddenzee, de Waddeneilanden en de Friese Meren. Met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 als nieuw middelpunt in de provincie en van de aandacht.
De Waddenpoort Holwerd aan Zee beantwoordt aan het Waddenfonds en de Provinciale Staten van Fryslân hebben de Waddenpoort Holwerd aan Zee gesteund middels een motie (d.d. 21 mei 2014).

Op dit moment heeft Fryslân maar één doorgang van en naar het Wad in combinatie met recreatie en toerisme. Dat is natuurlijk veel te weinig voor het mooiste vaarwater van Fryslân met het predicaat ‘Unesco Werelderfgoed’. Hoog tijd dus voor een nieuwe Waddenpoort. Holwerd aan Zee is deze nieuwe Waddenpoort. Door de verbinding via de Holwerter Feart met de schitterende noordelijke vaarroutes en de Friese Meren is Holwerd aan Zee van absolute meerwaarde voor de hele provincie. Daarbij komt dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad voor een grote groep vaarrecreanten weer het middelpunt van de provincie zal zijn.

Binnen- en buitendijkse haven

In het project Holwerd aan Zee is zowel een binnen- als een buitenhaven opgenomen. Hiermee vult Holwerd een belangrijke ontbrekende schakel tussen Lauwersoog en Harlingen. De afstand tussen beide plaatsen is niet in één tij te bevaren en daarom is een extra tussenstop een welkome aanvulling want niet iedereen kan of wil droogvallen op het Wad en de eilandhavens zijn in het hoogseizoen vaak afgeladen vol. Zo vol dat comfort en veiligheid in het geding zijn. Zeker bij storm op het Wad is een extra veilige haven een must om ook de schepen die normaal droogvallen op het Wad, een veilige haven te kunnen bieden. Dit is volledig in lijn met het (Actieplan) Convenant Vaarrecreatie, en de Havenvisie Wadden ‘Verantwoord Varen op het Wad’.

Opwaarderen Holwerder pier / veerdam naar Ameland

Vanzelfsprekend mag ook de overtocht naar Ameland niet worden vergeten. Het project Holwerd aan Zee biedt aanknopingspunten om de pier om te vormen van verkeersroute tot een aantrekkelijk transferium met verblijfs- en belevingsmogelijkheden. Want dat is het op dit moment zeker nog niet. Al is de Holwerder Pier nu al uniek in zijn soort: de pier strekt zich het verst uit in zee en is het vertrekpunt van duizenden Amelandgangers en wadlopers. Ook de uitstraling van de pier in letterlijke zin moet worden aangepakt. Zoveel lichtvervuiling midden op het Wad past niet bij het Unesco Werelderfgoed en doet afbreuk aan het Waddengebied als ‘Dark Sky- gebied’. Dark Sky is commercieel ook interessant.

Uitvoeringskader Waddenfonds: perspectief voor Holwerd aan Zee

Het Waddenfonds kent een 7-tal ontwikkelgebieden waar sprake is van dynamiek, reuring en vormen van intensievere activiteiten. Ook recreatief. Holwerd behoort tot deze ontwikkelgebieden en dat sluit goed aan op het Streekplan Fryslân, waarin Holwerd als ‘recreatiekern’ is benoemd. Ontwikkelgebieden voor een intensievere recreatieve ontwikkeling richten zich specifiek op het aantrekken, vasthouden en informeren van grote aantallen bezoekers. Gebieden dus met een ontsluitingsfunctie naar en een informatiefunctie voor andere gebieden. Volgens het uitvoeringskader bieden ontwikkelgebieden plaats aan informatiecentra. Daarbij hebben ontwikkelgebieden ontvangstruimtes voor bezoekers en zijn er kansen om nieuwe doelgroepen aan te trekken.

Lees hier het uitvoeringskader.

Steun van Provinciale Staten van Fryslân

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 21 mei 2014 hebben CDA, PvdA en de FNP bij de behandeling van het Uitvoeringsplan Waddenfonds 2014-2017 een motie ingediend om Holwerd de kans te geven uit te groeien tot Waddenpoort. Deze motie kreeg een ruime meerderheid in de Staten en ook de gedeputeerde, verantwoordelijk voor het Waddenfonds, gaf aan dat initiatieven zoals in Holwerd kansrijk zijn voor steun vanuit het Waddenfonds. Lees hier de motie.