Documenten

Allerlei documenten met een (in)directe link met Holwerd aan Zee.

Rapport 2e Kennistafel Spoelmeer HaZ, WA / PRW 2016

Vrijdag 16 december 2016 is het advies verschenen van de Waddenacademie en Programma naar een Rijke Waddenzee om vervolgonderzoek te doen naar een spoelmeervariant die waarschijnlijk kan leiden tot een besparing op het baggeren van de vaargeul naar Ameland. Zeker wanneer deze variant nog verder wordt geoptimaliseerd en zoveel mogelijk het natuurlijke geulpatroon volgt.

De werking van het spoelmeer kan volgens de experts van de Kennistafel Spoelmeer Holwerd, gehouden op 2 november jl., “waarschijnlijk worden verbeterd door de configuratie, de toepassing van geleidewerken en optimalisatie van het spoelmeer regime”. De aanbevelingen in het rapport werpen een nieuw licht op de eerder door Rijkswaterstaat getrokken conclusies over een spoelmeervariant met spoelgeul die haaks op de stroomrichting en dwars door een wadplaat was getekend.

De werkgroep hoopt dat er op korte termijn onderzoeksgeld vrij kan worden gemaakt voor aanvullend onderzoek dat bij voorkeur in 2017 kan worden uitgevoerd in het kader van de doorontwikkeling van Holwerd aan Zee als gebiedsontwikkeling voor de Waddenkust. Inclusief toegangsgeul en doorvaarbare doorbraak in de dijk als stip op de horizon.

Lees hier het Rapport Tweede Kennistafel Spoelmeer Holwerd aan Zee, Waddenacademie / PRW 2016

 

Lees hier de aanbiedingsbrief van het rapport aan de stuurgroep MIRT