Documenten

Allerlei documenten met een (in)directe link met Holwerd aan Zee.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

 

Holwerd aan Zee is een uniek gebiedsontwikkelingsproject in Noordoost-Fryslân. Een regio die qua landschap, natuur en cultuurhistorie veel te bieden heeft. Het is echter ook een gebied dat te maken heeft met krimp. De werkgelegenheid concentreert zich in toenemende mate in de grote kernen en het voorzieningenniveau daarbuiten staat onder druk. Dit vormt
een risico voor de leefbaarheid in kernen als Holwerd. De effecten van krimp, zoals leegstand van panden en afnemende werkgelegenheid, zijn hier al zichtbaar. Om deze ontwikkeling te keren nemen bewoners uit de regio het heft in eigen handen. Ze weten de krachten van de partijen in de regio te bundelen om de kansen die er zijn samen te verzilveren. 

Voorwoord MKBA Holwerd aan Zee

Wat Holwerd aan Zee uniek maakt is dat het initiatief haar wortels in de regio zelf heeft. De leden van de Stichting Holwerd aan Zee weten als geen ander wat er speelt. Zij zijn met bewoners, belanghebbende partijen en overheden in de regio om tafel gegaan om kansen zichtbaar te maken en partijen te verbinden. Op deze wijze is een samenhangend plan ontstaan met realistische maatregelen ter versterking van de regionale economie, leefbaarheid, recreatie, waterbeheer en natuurontwikkeling. Door de brede betrokkenheid en inhoudelijke noodzaak is het draagvlak voor het plan onder burgers, regionale stakeholders en de politiek
groot.

Rho adviseurs voor leefruimte en ingenieursbureau Witteveen+Bos zijn in een vroegtijdig stadium bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid betrokken. Dit heeft geleid tot de voorliggende Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). In de MKBA is het maatschappelijke rendement van het plan voor de regio berekend. Bijzonder aan deze MKBA, en zeker zo belangrijk, is dat deze MKBA niet is uitgevoerd als toetsende, maar juist als probleemopsporende en ontwerpende MKBA. Vanuit een analyse van tekorten zijn de ontwikkelingskansen in beeld gebracht. Daarnaast is het een ontwerpende MKBA, doordat meerdere kansen zijn benoemd om met verdere uitwerkingen van het plan de haalbaarheid te versterken.

Dat een gebiedsontwikkeling op deze schaal niet uit zichzelf tot stand komt is evident. De betrokkenheid en snelheid waarmee de Stichting Holwerd aan Zee haar plan heeft gelanceerd is ongekend. Er zullen nog veel vragen moeten worden beantwoord voor het plan met voldoende zekerheden is omkleed om tot uitvoering over te gaan. Tegelijkertijd zijn er kansen zichtbaar gemaakt die de potentie hebben om een wérkelijk verschil te maken.

Drs. Maurits Schilt
Witteveen+Bos
Vestigingshoofd Heerenveen

Drs. D.W. Takkebos
Rho adviseurs voor leefruimte
Directeur

Lees hier het document