Documenten

Allerlei documenten met een (in)directe link met Holwerd aan Zee.

Holwerd aan Zee als voorbeeld toekomst Waddengebied

De Waddenacademie heeft deze zomer in opdracht van het ministerie van I&M zes essays gepubliceerd waarin de belangrijkste ontwikkelingen staan beschreven in en rond het waddengebied nu en in de komende decennia. De essays vormen input voor de Beleidsverkenning “Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied”. Dit document is voor Holwerd aan Zee belangrijk omdat het van invloed is op het nieuwe beleidskader voor de Wadden. Hiervoor is de werkgroep eerder dit jaar ook al eens voor naar de Tweede Kamer afgereisd. En met succes, want de minister heeft toen op vragen van Friese Kamerleden toegezegd rekening te willen houden met ontwikkelingen zoals Holwerd aan Zee (Lees: Holwerd aan Zee in nieuwe Omgevingsvisie Wadden).

De Waddenacademie heeft deze zomer in opdracht van het ministerie van I&M zes essays gepubliceerd waarin de belangrijkste ontwikkelingen staan beschreven in en rond het waddengebied nu en in de komende decennia. De essays vormen input voor de Beleidsverkenning “Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied”. Dit document is voor Holwerd aan Zee belangrijk omdat het van invloed is op het nieuwe beleidskader voor de Wadden. Hiervoor is de werkgroep eerder dit jaar ook al eens voor naar de Tweede Kamer afgereisd. En met succes, want de minister heeft toen op vragen van Friese Kamerleden toegezegd rekening te willen houden met ontwikkelingen zoals Holwerd aan Zee (Lees: Holwerd aan Zee in nieuwe Omgevingsvisie Wadden)

Holwerd aan Zee wordt ook in het essay van dr. ir. Jantsje M. van Loon-Steensma (Wageningen Universiteit & Researchcentrum), benoemd als interessant voorbeeld van hoe het Waddengebied zo lang mogelijk bewoonbaar en aantrekkelijk kan worden gehouden (p. 61). Van Loon – Steensma schrijft:

“Misschien moeten we accepteren dat de Waddenzee natuur met het toestaan van meer dynamiek, zich in de toekomst transformeert. Dat wat nu is, kan veranderen. Wat meer ruimte in beleid geeft ook ruimte om te experimenteren met nieuwe maatregelen om het Waddengebied zo lang mogelijk bewoonbaar en aantrekkelijk te houden. Innovatieve dijken zoals de dijk met kweldervoorland en de brede groene dijk maken gebruik van natuurlijke processen en de lokale situatie, waardoor ze minder kosten en vaak meer baten opleveren, en ons misschien zelfs beter voorbereiden op de onafwendbare veranderingen in het Waddengebied. Interessante voorbeelden zijn ook het ‘Holwerd aan Zee’ initiatief, en het eerder genoemde dubbele dijk concept. De aanleg van een open verbinding met het Wad moet Holwerd aantrekkelijker maken voor toeristen en de waterhuishouding verbeteren.”

Lees hier de Zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied, met op pagina 61 Holwerd aan Zee: http://bit.ly/2cjevcJ

Zodra de Beleidsverkenning Wadden (met daarin, zoals het er nu uitziet, HaZ als voorbeeld) beschikbaar is, zal deze worden gepubliceerd op de site.