Selecteer een pagina

Documenten

Allerlei documenten met een (in)directe link met Holwerd aan Zee.

Document Toeristisch Programma Friese Wadden

In dit projectenboek worden de samengestelde en afzonderlijke projecten beschreven en waar mogelijk
met referentiebeelden geïllustreerd.

De informatie over de projecten is afkomstig uit verschillende bronnen. De projectbeschrijvingen met betrekking tot de recreatieve basisinfrastructuur, welke benoemd staan in tabel 4.3 van het hoofdrapport en die in dit boek in hoofdstuk 3 beschreven staan, zijn afkomstig van de gemeenten die deze projecten aangeleverd hebben op basis van diverse aannames en op dit moment bekende informatie.. Ook diverse zogenaamde prioriteiten projecten, benoemd in tabel 4.2 en beschreven in hoofdstuk 2, zijn door gemeenten beschreven. Deze tabellen staan op de volgende pagina’s identiek en nogmaals weergegeven. Daarnaast zijn projectbeschrijvingen overgenomen uit andere (beleids)documenten, zoals over de Afsluitdijk, en over vaarrecreatie in NO Friesland. Veel projecten in deze categorie zijn beschreven door de onderzoekers en opstellers van het Toeristisch Programma Friese Wadden. Tenslotte zijn er enkele projectbeschrijvingen afkomstig van lokale groepen en toeristische organisaties. De kwaliteit van de beschrijvingen is hierdoor vaak niet van hetzelfde niveau. Ook het niet beschikbaar zijn van voldoende informatie heeft daaraan bijgedragen. In veel gevallen worden er aannames gedaan die zeker nog niet hard zijn; beschrijvingen zijn daardoor niet compleet en dus slechts een eerste indicatieve aanzet. Dat geldt met name op het gebied van kosten en financieringsmogelijkheden; het zijn in veel gevallen inschattingen. In een latere fase zullen projecten, zeker als ze actueel worden, verder uitgewerkt moeten worden in concrete projectplannen. Het projectenboek is dus geen document dat bestuurlijk vastgesteld is of zal worden en er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Lees hier het rapport